söndag 6 februari 2011

VILL DU GÅ PÅ DIN EGEN LEKTION?

"Vill du gå på din egen lektion" är en underbar metafor som vi fått från en kollega på Didaktikcentrum, Jan Blomgren. Denna tanke gick hem hos oss på skolan som spjut i mossa.

Varje gång som du planerar ett upplägg, lektion eller inlärningstillfälle bör du tänka om du själv skulle vilja vara elev på denna lektion. Skulle du tycka att det var en kul lektion? Hur skulle din delaktighet se ut? Vad skulle du lära dig? Vilka tankar skulle du få?

Denna tankeomväg eller reflektion är oerhört nyttig för en pedagog. Man intar elevrollen för ett ögonblick och att sätta sig in i en annan persons perspektiv är alltid en nyttig erfarenhet.

Vi på Fridaskolan använder oss ofta av denna metafor. Den ger kraft, insikter och skapar förhoppningsvis bättre lektioner.

Likaledes är metaforen applicerbar på föräldramöten, informationsmöten eller konferenser. Som ledare tänker jag alltid om den konferens jag planerat skulle attrahera mig som åhörare. Hur aktiv skulle jag vara? Vilka nya tankar skulle tänkas dyka upp?

Metaforer får oss att reflektera och tänka i nya banor.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar