torsdag 24 februari 2011

ANSTÄLLNINGSINTERVJUER - TRE KAFFEKOPPAR


Tänk bort alla dina gamla invanda bilder av hur en anställningsintervju går till. Tänk bort den tydliga maktfördelningen överläge - underläge, stramhet, förutbestämda frågeformulär, skrivbordsavstånd och positionerna ställa frågor - svara så intelligent som möjligt. 
På Fridaskolan i Trollhättan tänker vi lite annorlunda - vi tänker i tre kaffekoppar. Ytterligare en skön metafor för att på så sätt skapa en lite mer avslappnad känsla då man kommer till vår skola och ska söka arbete.
Kaffekopp 1: Vi känner på varandra. I en dialog för vi ett samtal där vi försöker utröna om vi är rätt för varandra. Den jobbsökande lämnar de dokument som han/hon tror kan vara lämpliga för den eventuella ansökningen. Båda parter ställer frågor och på så sätt skapar man ömsesidigt förtroende. Från Fridaskolans sida berättar vi om våra riktlinjer och vad vår skola står för. Det gäller att hela tiden vara nyfiken och verkligen lyssna in vad den jobbsökande säger och ställa frågor som skapar ett bra samtalsklimat. Ibland är vi två ledare som deltar för att på så sätt få dubbla perspektiv. Under hela samtalet ackompanjeras vi av varsin kaffekopp som gör samtalet mer trivsamt och inofficiellt. När vi skiljs åt har vi bestämt ett nytt datum och vi har skickat med lite Fridaskrifter för att han/hon skall kunna skaffa sig ännu mer information om den eventuella nya arbetsplatsen.

Kaffekopp 2: Vi tar varandra i näven och slår upp nya kaffekoppar. Vi känner ånyo på varandra och refererar till det förra samtalet. Dialogen fortsätter och några favoritfrågor från vår sida kan vara:
# Hur har du trivts på dina förra arbetsplatser?
# Vad skulle dina elever, elevernas föräldrar ( eller tidigare arbetskamrater ) säga om dig?
# Hur känner du efter att ha läst om Fridaskolan?
# Vilken fråga skulle du vilja att jag ställde till dig?
# Hur ska en dag ha sett ut för att du skulle gå hem riktigt nöjd?
# Hur brukar du agera eller reagera när elever inte gör som du tänkt?
Vid detta kaffekoppstillfälle har vi nästan alltid med några elever som guidar runt och ställer frågor till den sökande. Elevernas åsikter värderas mycket högt. Även facket deltar. Vi låter den jobbsökande få mycket tid att ställa egna frågor. Detta är en enastående metod för att få en god uppfattning av personen.

Kaffekopp 3: Om tycke kvarstår träffas vi och njuter av en tredje, rykande, svart kopp kaffe eller te för att prata allvar. Nu kommer villkor, förutsättningar och lön in i bilden. Vi försöker även ta med någon blivande arbetskamrat för att på detta vis få nya idéer till alla parter.

Denna kaffekoppsstrategi har genom åren visat sig vara både trevlig, effektiv och vägvinnande. Lite typiskt Frida!
Välkommen om det skulle dyka upp en tjänst!! Hoppas att du gillar kaffe!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar