torsdag 29 december 2011

DE ALLMÄNNA RÅDEN


Ris och ros för Allmänna råd om undervisningen

En pekpinne som lägger sig i eller ett stöd i att hävda fokus på undervisningen? Synpunkterna på Allmänna råd om undervisningen är många och skiftande.
- Råden talar om hur man kan tänka kring de krav som ställs i skollag, skolförordningar och läroplaner, säger Ulrika Lundqvist, undervisningsråd på Skolverket.
Tidigt fanns förväntningar på att råden skulle svara på frågor kring alla nya lagar och regler som börjat gälla i skolan. Till exempel frågor om hur bedömning enligt de nya kunskapskraven ska gå till. Nu när råden har kommit har många sagt att råden är tydliga och ger bra vägledning men det  finns också synpunkter på att kommentarerna blir för styrande, berättar Ulrika Lundqvist.
- Men kommentarerna är egentligen bara beskrivningar så att råden ska bli lättare att förstå. Styrningen ligger i själva råden, förklarar Ulrika Lundqvist.

Lärarnas synpunkter viktiga

En referensgrupp med lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet har varit viktiga i arbetet med att ta fram råden om undervisningen. Frågor har även samlats in från deltagare på Skolverkets konferenser om reformerna i skolan.
Lärare har pekat på de parallella spår som uppstår i vardagen och som tar både tid och kraft. Ett önskemål som lärare själva har framfört är att råden ska tydliggöra hur arbetet med planering, genomförande, kunskapsbedömning, dokumentation och uppföljning hör ihop med annat i skolans verksamhet. Lärare upplever ibland att de ska ta fram olika former av dokumentation som känns frikopplat från deras arbete, berättar Ulrika Lundqvist.
- Ambitionen har varit att beskriva och knyta ihop de viktiga processer som en lärare genomför för att skapa en god undervisning, säger Ulrika Lundqvist.

Ett stöd för lärare

Varje avsnitt i rådet inleds med en sammanfattning av de regleringar som gäller för avsnittet. Den som vill kan läsa aktuella delar direkt ur skollag, läroplan och förordningar. Har man som lärare funderingar över vilka krav som gäller är detta allmänna råd ett sätt att hitta i regleringarna, menar Ulrika Lundqvist.
- Min förhoppning är att rådet ska vägleda så att lärare kan känna att de här lagarna och förordningarna är användbara för dem i sin yrkesutövning, säger Ulrika Lundqvist.

Två råd knyts samman

Nästa år, 2012, kommer ett allmänt råd om det systematiska kvalitetsarbetet. Det rådet ska knytas ihop med det allmänna rådet om undervisningen. Råden ska tillsammans visa hur den uppföljning som läraren gör av sin undervisning bör länkas ihop med den uppföljning som rektor gör för hela verksamheten. Huvudman och rektor kan här få svar på vad som bör ske på skolnivå för att förbättra undervisningen.
- Det handlar om att läraren ska få bra verktyg för sin undervisning och arbetet med eleverna och deras kunskapsutveckling, säger Ulrika Lundqvist.
Text: Annika Mellberg
Bild: Thomas Henrikson

Allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd är exempel på olika juridiska dokument som myndigheter tar fram. De utgår oftast från förordningar.
Förordningar ges ut av regeringen.
Allmänna råd är rekommendationer som berättar hur man bör göra för att uppfylla kraven i skollagen, skolförordningen och läroplanen. De bör följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt.
Kommentarerna till råden ska ge en beskrivning så att råden blir lättare att förstå.

Källa. www.skolverket.se

onsdag 28 december 2011

FORMATIV OCH SUMMATIV BEDÖMNINGFormativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess, minut för minut, timme för timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Både i Sverige och internationellt har diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. Viktiga forskare inom området är bland andra Dylan Wiliam, Paul Black och Royce Sadler. Black och Wiliams teoretiska definition på formativ bedömning är "Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited."

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Den person som bedöms får inte/sällan en återkoppling i form av information som förklarar varför denne har gjort fel alt. kunde göra annorlunda.
Exempel på summativ bedömning: Körkortsprov.

Källa: www.wikipedia.se

http://ulftornberg.blogg.se/images/2008/keramik22_24083031.jpg

tisdag 27 december 2011

ÅR 8 MENTORER VINNARE IGEN!

Vid den senaste fredagstävlingen under fikat på förmiddagen så stod mentorerna i år 8 ånyo som segrare. Urban och Melén vann en tävling som gick ut på att känna igen personer och figurer som visades på filmduken. Deras kunskaper imponerade stort. Urban vann en pikétröja och Melén stoltserar på bilden med ett plastsvärd som segertrofé. Inte illa!

måndag 26 december 2011

TIOKAMRATER SÖKES I FÖRSKOLEKLASSEN


Det spelades kort i förskoleklassen höromdagen. Spelet gick ut på att hitta kort som var tiokamrater. Flest hittade tiofamiljer gick segrande ur striden. Ulrika som är mentor i gruppen styrde spelet med en hjälpande hand. Fast allra helst skulle hon nog velat ha delta i spelet. Hon är en riktigt tävlingstjej. Men, den här gången vann barnen!! Bra mattetänk!

söndag 25 december 2011

STUDIEBESÖK FRÅN LYSEKIL - 15 REKTORER

Femton nyfikna rektorer från Lysekil besökte vår skola strax innan jullovet. De var dels intresserade av vårt sätt att tänka, men även datoranvändandet och den IT satsning som genomförts. En av dagens punkter var elevintervjuer. Ofta betraktad som en höjdpunkt av studiebesökarna. Det brukar bli intressanta dialoger där frågor och svar beblandas i en god harmoni. Eleverna växer i påfallande hög grad då de stolt berättar om sin arbetsplats och sin vardag. De har verkligen koll på läget och besökarna brukar sannerligen bli imponerade. Så även denna dag. Det var nöjda skolledare som tog bilarna hem mot väster. Det ryktades om julbord som avslutning på den aktiva dagen.

fredag 23 december 2011

STORA KRAMDAGEN PÅ FRIDASKOLAN 16/12


I fredags arrangerades den stora kramdagen på skolan. Det var två tjejer i år 9 och elevrådet som var initiativtagare. Överallt på skolan fanns kramrutor upptejpade på golvet. Där kunde man stanna till för att krama eller bli kramad. Fantastiskt trevlig idé. Det blev en mycket trevlig dag fylld med kramar över årskursgränserna och med mycket värme. Det tror jag bestämt att vi gör om.

torsdag 22 december 2011

FÖRÄLDRAR - AKTA ER FÖR OMRÅDET UTANFÖR ODENhttp://fastighet.capitex.se/data/CBild/3EGQO6UI/CJPO1N2D_q100_h715_w715_mFile_cmOnlyScaleDown.jpg

Jag blir både ledsen och beklämd när jag under kvällstid går eller cyklar förbi Odens affärhus här i Trollhättan. Här samlas ungdomar som bara står och hänger. En hel del tveksamheter sker här och ungdomarnas föräldrar borde ha bättre koll på vad som händer.
Vi från skolans sida har regelbundna träffar med fältenheten och polisen för att på bästa sätt hålla oss uppdaterade med vad som händer i stan på ungdomarnas nivå.
I samband med detta vill jag skicka en tacksamhetens tanke till alla frivilliga Nattvandrare som gör en kanoninsats!

onsdag 21 december 2011

SAAB I KONKURS

http://www.radikalen.com/wp-content/uploads/2010/08/saab.jpg
http://hd.se/multimedia/dynamic/00357/saab_357328d.jpg
Dagen efter...
Dagen efter konkursbeskedet.
Känns tungt, stort vemod, besvikelse.
Klart är att en del av Trollhättan nu går förlorad. Någon form av själ som vi länge burit med oss. Stadens stolthet liksom. Nu finns inte företaget mer. Stallbackas bilfabrik!
Håller tummarna för att Trollhättan och regionen kommer att " gå hel ur det här " för att travestera bygdens son LeMarc.
Kanske blir det sant som Mueller sa:
- It´s the beginning of something new!


LITTLE WILLIE JOHN - PETER LEMARC
 
Jag var tjugo år gammal.
Hon var en evighet.
Hon lärde mig leva och gråta,
hon lärde mig allt jag vet.
Men folk i stan där jag bodde
sa hon var sjuk eller så.
Att hon var missanpassad,
men hon var för stolt för att höra på.

Hon bodde på fel sida älven
i en nedlagd mjölkbutik.
Jag var hennes unge älskare
från Stallbackas bilfabrik.

Vi brkade åka omkring i
i hennes Dodge-67.
Hon sa: "Vi kör hela natten, för jag vill se var alla vägar tar slut"

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

Hon brukade kisa och viska:
"Du måste sticka från stan.
Här är alla ihåliga,
snart är du likadan"
Hon sa: "Vill du gå på lina så titta inte ner,
titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg.
Du kan få allt som dsu önskar,
jag ger dig vad du vill.
Men det kostar mer än pengar,
din kärlek och lite till.
Jag har skulder för livet,
jag bär på en tung gammal sten.
Nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas sken"

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

En sång som väcker upp all längtan.
En fågel flyger åter till mitt hjärta.
Känslor ingen själ kan hejda.
Jag hör orden, jag minns glädjen, känner smärtan.

Utan ett ord var hon borta.
Jag gick till hennes mjölkaffär.
På gården en nedbrunnen Dodge,
där inne ett tomt kuvert.
Men efter veckor av tomhet
kom ett brev utan avsändaradress.
Hon skrev: "En del lär sig aldrig och gå när allt är som bäst."
Hon sa: "Ditt liv är ditt eget.
Du äger din tanke och tid.
Låt ingen ta det ifrån dig.
Älskling, du är en speciell individ."
Hon sa att hennes självbevarelse
sa till fötterna och gå.
Och nu var hon långt härifrån.
Det var allt: "Kyssar, puss och hejdå"

Åh, låt mig höra den en sista gång.
Spela hennes älsklingssång med Little Willie John.
Sjung för min själ, som ett långsamt farväl.
Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.

Talk to me, talk to me...

tisdag 20 december 2011

CHOKLADPUDDING - MELLANMÅL PÅ FRITIDS

Helt plötsligt står de bara där på mellanmålsbordet i matsalen. Glasen som innehåller favoritmellanmålet framför alla andra - chokladpudding. Då jublas det och och trängseln blir stor för att komma åt de dyrbara skatterna. Vips så har nästa alla chokladmustascher och ser riktigt, riktigt nöjda ut. Mer sånt!

Recept: Chokladpudding

2-3 portioner

Ingredienser

  • 2 msk potatismjöl el. Maizena
  • 3 msk kakao
  • 3,5 dl mjölk
  • ½ dl socker
  • 1 tsk vaniljsocker

Instruktioner

  1. Ta fram en liten kastrull och blanda i alla torra ingredienser förutom vaniljsocker som vi har i till slutet.
  2. När du haft i de torra ingredienserna häll i lite av mjölken och vispa tills det är ordentligt blandat.
  3. Häll i resten av mjölken och låt koka upp tills det börjar tjockna.
  4. Tag av plattan och rör ner vaniljsockret. Häll upp i portionsformar och låt svalna i kylen.

måndag 19 december 2011

THE BIG FIVEhttp://www.lararnasnyheter.se/sites/lararnasnyheter.se/files/imported/PM4thebig5-web-images/18-19%20BIGFIVE%202_fmt_0_0.jpeg
THE BIG 5
De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.
Analysförmåga 
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga 
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information 
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Källa: www.lararnasnyheter.se

söndag 18 december 2011

FANTOMEN PÅ OPERAN

Kan inte säga att just musikaler är mitt allra främsta intresse, men häromveckan när vi var i Lysekil på weekend så tittade vi på "Fantomen på operan" Visserligen på bio, per länk från Royal Albert Hall, men ändå. Blev riktigt imponerad av både skådespeleri och musik. Här bokar man in en kulturpryl för att frun skall få sitt musikaliska lystmäte uppfyllt och så åker man dit själv. Visst är det kul att utmana sig själv lite och faktiskt upptäcka att man gillar det outforskade mer än vad man initialt hade trott. 


Fantomen på Operan (franska Le Fantôme de l'Opéra) är en roman från 1910 av Gaston Leroux (1868-1927).
Den handlar om en karismatisk (men sinnessjuk) man med ett djävulskt vanställt ansikte, men en änglalikt vacker röst. Han har sin hemliga boning vid en sjö under L'Opéra Garnier i Paris. På operan terroriserar han skådespelarna, men uppvaktar (och förföljer) den unga, vackra och skönsjungande skandinaviska körsångerskan Christine Daaé. Han lyckas driva den latinska operasångerskan La Carlotta, den bästa av sopran-solisterna, till vansinne så att hon en kväll lämnar operan och därmed ger Christine möjligheten att ta över hennes roll. Detta blir dock för mycket för sopranen som, rädd att någon annan ska ta hennes plats, återvänder kvällen därpå.
Men Fantomen, som denne man kallas (hans riktiga namn är Erik dock), kräver att Christine skall få fler huvudroller och galen av kärlek till henne, kidnappar han Christine för att göra henne till sin brud. En ung vicomte, vid namn Raoul de Chagny, tvingas ta upp jakten för att rädda henne.
Sir Andrew Lloyd Webber och Charles Hart gjorde 1986 en musikal av historien. Den har spelats i över 100 städer i 17 länder (däribland på Oscarsteatern i Stockholm). Man uppskattar att den har setts av mer än 70 miljoner människor. Lloyd Webber har också producerat en filmversion, Fantomen på Operan, år 2004. Men den första musikalversionen av boken gjordes redan år 1974, Phantom of the Paradise i regi av Brian De Palma.
Källa: www.wikipedia.se

lördag 17 december 2011

KVARSITTNING - NJA..INTE KAN MAN VÄL STRAFFA MED NÅGOT SOM SKA VARA LUSYFYLLT!

Kvarsittning är en bestraffningsmetod som främst används i skolor. Den innebär att eleven som missköter sig blir tvungen att stanna kvar i skolan (vanligen klassrummet) då han eller hon inte har lektion. Kvarsittning förekommer i flera länder, exempelvis USA, Storbritannien och Sverige.

http://www.advokatlagerlofs.se/images/Startbild_v_xxs.jpg

Kvarsittning i Sverige 

År 2002 kom ett lagförslag på att slopa kvarsittningen i Sveriges skolor. Men sedan Jan Björklund tillträdde som skol- och utbildningsminister 2006 har han istället skärpt skollagen kring disciplinära åtgärder.
I svenska skollagen 2010/2011 står att lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt, högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller högst en timme innan undervisningen börjar. Kvarsittning får utdelas om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.

Källa: www.wikipedia.se

fredag 16 december 2011

KUL OCH LÄRORIK SIMTRÄNING FÖR TVÅORNA

Våra tvåor har nu övat simning tio gånger på Älvhögsborg. Jag har haft förmånen att vara med den trevliga klassen vid två tillfällen denna termin. De har verkligen övat och haft kul samtidigt. Många har knäckt simtagskoden och fler är på god väg. Blöta i håret och lyckliga sammanfattade klassen att det här med simning är riktigt skoj!
torsdag 15 december 2011

TRADITIONELLT LUCIAFIRANDE I GÖTALUNDENS KYRKA

Lägg till bildtext

Skönt att vi fortfarande håller kvar vid de gamla traditionerna som kittar ihop oss svenskar. Jag snackar om luciafirandet. I tisdags begav vi oss till Götalundens kyrka där ettor och nior hade övat tillsammans och spred ljus, stämning och glädje. Bra jobbat och tack för att vi fick en skön morgonstund mitt bland allt regn, betygssättning och julstress.