torsdag 17 februari 2011

UPPGRADERA MODERNA SPRÅK?

Fler ska fullfölja sina studier i språk

Killar som sitter i skolbänkar
De moderna språkens ställning inom grundskolans språkval behöver stärkas. Det anser Skolverket och föreslår i en rapport till regeringen att kombinationen svenska/engelska inte bör erbjudas som ett alternativ inom språkvalet.
Skolverkets rapport om utveckling av språkvalen moderna språk och svenska/engelska innehåller förslag till förändringar. Ett av förslagen handlar om att elever som inte når ett godkänt slutbetyg i moderna språk ska kunna få ett betyg för steg 1, ifall målen för detta steg har uppnåtts.
- Det är viktigt att fler elever får betyg och kan läsa vidare på gymnasiet, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket.
Ett annat av förslagen handlar om att tydliggöra att kombinationen svenska/engelska inte bör erbjudas och att begränsa elevgrupperna som kan delta i alternativen svenska, svenska som andraspråk eller engelska. Skolverket föreslår att svenska och svenska som andraspråk enbart ska erbjudas till elever som riskerar att inte klara målen. Och att engelska enbart ska erbjudas elever som inte tidigare läst, eller har läst mycket litet engelska.

Kombinationen svenska/engelska

Det är inte obligatoriskt med moderna språk i grundskolan. Kombinationen svenska/engelska är utvecklad av skolorna själva och har inget stöd i förordningen. Det saknas både mål och tydliga riktlinjer för vad svenska/engelska ska innehålla. Studier som Skolverket tagit del av visar att undervisningen i svenska/engelska fungerar bristfälligt. Många lärare upplever att verksamheten nedvärderas. Det blir blandade grupper med elever som dels har problem med svenska och/eller engelska, dels elever som vill ha bättre betyg och elever som av olika orsaker inte vill läsa ett modernt språk.
- På grund av elevernas avhopp från moderna språk blir grupperna också ofta större för varje läsår, vilket medför svårigheter att ge de elever som behöver mycket stöd i svenska och/eller engelska den undervisning de behöver, säger Tommy Lagergren.

Information till elever och föräldrar

Ett annat förslag i rapporten är information till elever och föräldrar om vikten av att läsa ytterligare ett språk utöver svenskan och engelskan. Något som ska leda till att elever väljer ett modernt språk. Det finns ingen enhetlig information som på ett mångsidigt sätt beskriver språkvalet och vad det leder till. I den nya läroplanen för grundskolan kommer möjligheten till meritpoäng för språk att finnas med och då blir effekten av språkvalet större.
- Eleven och vårdnadshavaren behöver vara medvetna om konsekvenserna av språkvalet och hur det kan påverka framtida studiemöjligheter, säger Tommy Lagergren.
Skolverket rekommenderar att skolorna samarbetar så att det blir ett större utbud av moderna språk för eleverna. Det är viktigt att fler språk erbjuds och det kan leda till fler elever gör andra språkval är spanskan, franskan och tyskan, som nu oftast erbjuds på skolorna.
- Finns det ett större utbud så skulle det kunna leda till att fler elever väljer ytterligare ett språk, säger Tommy Lagergren.
Skolverket föreslår en kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk. Förändrade undervisningsmetoder med fler kommunikativa inslag kan då göra undervisningen i moderna språk mer lättillgänglig och intressant för eleverna.

Viktigt med flera språk

EU-kommissionen anser att det är viktigt med flera språk. Det främjar demokrati, förståelse för andra kulturer och rörligheten på arbetsmarknaden. Kunskaper i flera språk leder till att eleven får kompetens att lära sig flera språk. Det kallas för flerspråkighetskompetens.
- Engelskan är dominant och med ytterligare språk ökar möjligheten för eleven att vidga sina kunskaper i språkförståelse, säger Tommy Lagergren.
Att få stöd i moderna språk ska vara lika självklart som att få stöd i vilket annat ämne som helst. Skolverket har i tidigare studier upptäckt att stödet i moderna språk inte prioriteras. Därför föreslår Skolverket i sin rapport att stöd i moderna språk ska vara första alternativet.
- Skolorna ser nu alternativet att eleven kan gå över till svenska/engelska istället för att ge det stöd som eleven har rätt till, säger Tommy Lagergren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar