onsdag 27 februari 2013

MENTOMETRAR STÖTTAR INLÄRNING

Genom att ställa frågor under föreläsningar och låta studenter svara anonymt kan undervisningen i realtid anpassas till gruppens kunskaper, vilket ger bättre resultat vid examination. 
Högskolan Dalarna

KÄLLA: HÖGSKOLAN DALARNA & www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE

tisdag 26 februari 2013

GODA RELATIONER LÄRARE ELEV I NORGE VISAR PÅ FRAMGÅNGSFAKTORER

Forskning viser at et godt forhold mellom lærer og elev øker elevenes motivasjon for å lære, og virker tydelig inn på elevenes faglige resultater. 
Forskning.no

KÄLLA: WWW.FORSKNING.NO

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


måndag 25 februari 2013

ART - TRÄNING....VÄRT ATT LÄSA OM I FEM MINUTER


 1. ART - Aggression Replacement Training - Statens institutionsstyrelse

  www.stat-inst.se/...inom.../art-aggression-replacement-training/
  ART-träningen, som pågår i minst tio veckor och leds av utbildade ART- instruktörer, bygger på manualer och checklistor. Den sker oftast i grupper med minst tre ...

  KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

  KÄLLA: www.stat-inst.se


söndag 24 februari 2013

FRITIDS OCH SKAPANDE VERKSAMHET

Den skapande verksamheten tillhör fritidspedagogikens kärna och bör få mer tid och plats. Det anser forskarna Anna Klerfelt och Tomas Saar. 
Fritidspedagogen

KÄLLA: FRITIDSPEDAGOGEN

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


lördag 23 februari 2013

FORSKARNA OENIGA - BRA ELLER

I december fick landets sjätteklassare sina första betyg. Bra, dåligt eller ingendera? Forskarna är splittrade i frågan. 
Skolvärlden

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE

KÄLLA: www.skolvarlden.se


fredag 22 februari 2013

97% AV TONÅRINGARNA SPELAR DIGITALA SPEL - HUR KAN VI ANVÄNDA DEN KUNSKAPEN I UNDERVISNINGEN?

If it’s true that 97 percent of teens in the U.S. are playing digital games, then the focus on how games can fit into the shifting education system becomes that much more important. 
Mind Shift

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: MIND/SHIFTtorsdag 21 februari 2013

HUR SOCIALA MEDIER PÅVERKAR UNGDOMARNAS POLITISKA VÄRDERINGAR OCH FÄRDIGHETER

Erik Andersson har i sin avhandling forskat om hur sociala medier utvecklar ungdomars politiska värderingar och färdigheter. 
Skolporten

KÄLLA: www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


onsdag 20 februari 2013

TUFFA FÖNSTERMÅLNINGAR PÅ LILLA FRITIDS

Om du har vägarna förbi oss och om du har nyfikna ögon med dig. Ta dig en titt på elevernas fönsterkonstverk. Olika fönster med olika motiv eller tema. Rätt kul att eleverna får chansen att skruda byggnaden på detta sätt.

tisdag 19 februari 2013

måndag 18 februari 2013

40 % AV DE NYEXADE LÄRARNA FÅR INGEN INTRODUKTION

Nära 40 procent av nyutexaminerade lärare har inte fått introduktionsårsplats och får därmed ingen lärarlegitimation. 
Sveriges Television

KÄLLA: www.svt.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


söndag 17 februari 2013

TANDHYGIEN I SKOLAN = MINDRE KARIES

När tandhygienisten flyttade in i skolans värld fick eleverna mindre karies och ökade kunskaper om munhälsa. Det visar Eva Hedmans forskning. 
Skolporten

KÄLLA: www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


lördag 16 februari 2013

MONOPOLMORGON


I veckan lirade vi en omgång Monopol på fritids. Det köptes gator byggdes hotell och några hamnade oturligt nog i fängelse. Kul, mycket gött tjöt och många skratt. Själv höll jag på att förköpa mig på gator, men min ekonomi rättade så småningom till sig tack vare flera nya hyresgäster som jag skinnade på pengar. Turligt nog blev klockan 08.30 och därmed dags för skolstart och andra viktiga lärdomar. Vi beslutade oss för oavgjord slutställning!

fredag 15 februari 2013

SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH IUP FÖR ÅR 6 - 9 SKROTAS


Regeringspartierna har kommit överens. Skriftliga omdömen och de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9 skrotas.
Sveriges Television

KÄLLA: www.svt.se
KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


torsdag 14 februari 2013

MR.X


Så kom han då till slut. Hans ankomst var efterlängtad och mystiskt omdiskuterad. Alla visste att han skulle komma, men ingen visste hur han så ut eller vem han var.
Jag pratar om Mr: X
Så här ligger det till. År F - 5 har för närvarande ett miljöprojekt där vi bland annat skall lära oss att sortera sopor och bli ännu bättre på "En god miljö för lärande". Varje klass har fått sätta upp tio egna mål som betygsatts av en kontrollant vid namn Mr. X. Han har smugit omkring i korridorerna och inspekterat sopsortering och elevernas städning. Och så till sist kom den mystiska mannen iförd basker och glassiga solglasögon. Han gick igenom alla klassrum tillsammans med mig, men pratade inte ett ord. Han var mystisk tyckte eleverna - fast inte farlig. Mer underlig och annorlunda. Spännande och kul på samma gång.
Nästa vecka avslutas projektet med eventuell prisutdelning till de grupper som lyckas.
Undrar vem Mr.X egentligen är?

onsdag 13 februari 2013

SNÖRUGBY

Underbara bilder med elever och ledare som slänger sig i mjuk snö för att fånga en rugbyboll. Ånyo en trevlig rastaktivitet där lek, motorik och kamratskap blandades och många skratt hördes. Snöiga, trötta och nöjda elever vandrade en halvtimma senare in på skolan. En erfarenhet rikare i livet!

tisdag 12 februari 2013

MATTE OCH ÄMNESINTEGRATION

In Teaching Math, What’s the Right Mix of Content and Context? 
Mind Shift

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: MInd/shift


måndag 11 februari 2013

INUTI EN TEXTILSLÖJDSSAL
SLÖJD
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för männis­ kan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situatio­ ner. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­ tivitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Syfte
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ ningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att elev­ erna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditio­ner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

söndag 10 februari 2013

INTRESSANT LÄRARBLOGG MED MATNYTTIGA TIPS

Idag vill jag göra reklam för en annan lärarblogg med en hel del matnyttigt att titta på.
Fick tipset av en alert kollega. Håll till godo och klicka på länken för att läsa mer!

Massor med roliga praktiska övningar i främst matte , NO och teknik. Finns mycket att välja på och låta sig inspireras av. 
lördag 9 februari 2013

OBLIGATORISK GYMNASIESKOLA???


Inför vår partikongress föreslår vi att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 års ålder, skriver Stefan Löfven och Ibrahim Baylan.
Dagens Nyheter
S vill att gymnasiet blir obligatoriskt och att skolplikten gäller upp till 18 år. Ibrahim Baylan och Jan Björklund debatterade i Aktuellt.
Sveriges Television
Förslaget om obligatorisk gymnasieskola möts av blandade reaktioner.
Skolvärlden

KLI CKA PÅ LÄNKARNA FÖR ATT LÄSA VIDARE
KÄLLOR: www.dn.se
                 www.svt.se
                www.skolvarlden.se


                

fredag 8 februari 2013

MÅNGA KÖR FÖR FORT UTANFÖR SKOLORNA I TROLLHÄTTAN


Många kör för fort vid skolor - Regionalt - www.ttela.se

ttela.se/nyheter/.../1.1918963-manga-kor-for-fort-vid-skolor
26 jan 2013 – Trafiktempot är högt vid skolorna i Vänersborg och Trollhättan. TTELA... Om nästan hälften kör för fort utanför skolorna skulle ju detta vara helt ...

KÄLLA: www.ttela.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER
torsdag 7 februari 2013

KABARE PÅ FRIDASKOLAN 14/2 PÅ HEBETEATERN


Inom kort är det återigen dags för vår sevärda kabaret. Det är år 6 och år 8 som arrangerar, medverkar, regisserar, spelar och agerar. Årets titel är " Love is in the air ". Det låter lovande och vi tror att det som vanligt blir fullsatt och nöjd publik. Eleverna ges här möjligheter att visa upp talanger på en riktig scen med en livs levande publik. Skådespelarinsatser blandas med musikaliska bedrifter och konstnärliga uttryck. Inte alltid så lätt att visa dessa talanger på vanliga skollektioner i vardagen.
Entré 50 kronor! Två föreställningar 18.00 och 20.00. Välkomna!! Hebeteatern Trollhättan Folkets Hus.onsdag 6 februari 2013

NP PILLER REKOMMENDERAS
NP PILLER
Utdrag ur FASS:

Ökar uthålligheten runt provförberedelser, rättning och bedömning under cirka 12 veckor. Verkar centralstimulerande och bidrar till att man tycker att livet runt provsituationerna är som en bal på slottet.

Bieffekter: Föryngrande känslotillstånd
                 Ökad blodcirkulation
                 Förbättrad social förmåga

Igår drog de nationella proven igång på skolan. År 6 var först ut. Det är många prov och det krävs en mycket stor arbetsinsats av många. Inte minst av eleverna! För personalen är rättningsarbetet klart omfattande, bedömningen tar tid och det krävs en del organisationsförberedelser i många led.

Därför fick idag personalen ett piller för att vara extra alerta och pigga under de följande två månaderna. Pillren verkar än så länge ha haft goda effekter och smakade konstigt nog väldigt likt marshmallows??!! Nu kör vi!

måndag 4 februari 2013

BILDORIENTERINGEN INOMHUS PÅ FRITIDSFridaskolans fritids fortsätter att leverera trevliga nyheter. Häromdagen gällde det för barnen att med hjälp av 10 bilder hitta var någonstans på skolan föremålen eller ställena fanns. Bra minne och god lokalkännedom var definitiva fördelar. Kul! Innovativt! Spännande! 

söndag 3 februari 2013

SO MED BLOGG OCH FILM SOM BAS

Läraren Sabina Zetterberg gjorde SO-undervisningen intressantare för sina elever genom att lägga ut elevuppgifter i form av filmklipp på en blogg. 
Skolporten

KÄLLA: www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


lördag 2 februari 2013

OFÖRGLÖMLIG WEEKEND PÅ VÄDERÖARNA

Ibland har man lite tur. Vi upptäckte på Facebook att Väderöarnas värdshus hade bra januarirea på weekendpaket. Sagt och gjort vi kastade oss över telefonen och bokade in oss längst ute i Bohusläns skärgård!
Bra boende, fantastisk mat, badtunna, trevliga människor, vedeldad bastu, bad i havet, promenad på klipporna och en skön båttur från Fjällbacka. Kan verkligen rekommenderas. Äckligt bra!

Välkommen | Väderöarna

www.vaderoarna.com/
Väderöarnas värdshus är ett litet pensionat längst ut den vackra skärgården utanför Fjällbacka i norra Bohuslän. Kom ut och njut av lugnet och den vackra ...