Överlag är omdömet gott när eleverna svarar på årets grundskoleenkät från Stockholms stad. Skolorna får godkänt i frågor som rör trygghet, lärarnas förmåga att lära ut och återkopplingen till föräldrarna. På en punkt ser elevernas omdömen sämre ut – frågan som rör arbetsron i skolan.
Bland andraklassarna och femteklassarna är det bara lite drygt hälften som uppger att de kan arbeta utan att bli störda i klassrummet.

Gustav Rydman, Rasmus Gramer och John Granberg går i andra klass på Lundaskolan i Stockholm. De störs ibland av att det är pratigt på lektionerna, men förstår också varför det blir stojigt.

–Man hinner ju inte prata så mycket på rasterna för då är man ju leksugen. Sedan blir man pratsugen på lektionen, förklarar Gustav Rydman.
I klassrummet finns två par hörselkåpor som den som blir störd får använda. Det finns också ett rum intill dit en elev åt gången kan gå för att få mer arbetsro. För det mesta är det ganska lugn stämning i klassen. Men när koncentrationen försvinner blir det högljutt igen.

–Värst är det på mattelektionerna. Eller när läraren går ut ur rummet för att hämta något. Då pratar mest killarna, annars är det tjejerna som pratar hela tiden, fast de viskar mest, säger Rasmus Gramer.
Killarnas bästa tips till läraren för att få tyst i klassen är att sätta bästa kompisar bredvid varandra. Då behöver man inte prata så högt.

Att lämna klassrummet som lärare är aldrig en bra idé, tycker de. Då är det bättre att kopiera och hämta saker före lektionen i stället.
Bland åttondeklassarna är det lite drygt 40 procent som instämmer i att de kan arbeta utan att bli störda. Resten håller inte med. I samtliga årskurser är det en liten övervägande andel flickor som verkar störas mer av sina klasskamrater.

–Det är inte acceptabelt. Där måste skolorna jobba hårdare med att tidigt lära ut att man måste lyssna när andra pratar. Vi vet också att de elever som störs mest är de som behöver undervisningen allra mest och som mår sämst över att bli störda, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).
Camilla Bako är NO-lärare på Backaskolan i Göteborg. Redan på lärarutbildningen kände hon att stödet för att motverka en stökig skolmiljö var svagt och skrev sitt examensarbete i ämnet.

–Det visade sig att det är upp till varje lärare att komma på ett sätt att skapa arbetsro. Många gånger får lärarna ta pengar ur egen ficka för att köpa stressbollar eller annat som kan hjälpa eleverna att fokusera, säger hon.

Själv har Camilla Bako köpt hörselkåpor som hänger längst fram i klassrummet. Hon har betalat dem själv men tycker att det känns bra att kunna erbjuda elever den hjälpen.
–Det är en väldigt svår uppgift för lärare att få den här delen att fungera. Det kan handla om gruppdynamik och otrygghet i gruppen. I de klasser där det finns arbetsro är det mycket lättare att hitta på roliga saker och eleverna hinner med mycket mer.
Lotta Edholm har hört talas om att det förekommer hörselkåpor i skolklasser i Stockholm också, men säger att det inte är den enskilda läraren som ska bekosta sådana saker.