tisdag 31 juli 2012

ELEVKULTUREN AVGÖRANDE FÖR LÄRANDET

Elevkulturen avgör lärandet.

Forskning.no: Elevkulturen är avgörande för hur lärandet fungerar, visar ny avhandling,
KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: www.forskning.no 
'

måndag 30 juli 2012

UTE GÅR DET IN


 1. Lektion ute är inne i utlandet men inte här | SvD

  www.svd.se/.../lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har_6653806....
  23 november 2011 kl 00:01, uppdaterad: 8 december 2011 kl 11:19 Ute går det in. Anders Szczepanski, chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik ...

  KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

  KÄLLA: www.svd.se


söndag 29 juli 2012

KLART LÄSVÄRD DEBATTINLÄGG! DAGS ATT FÖRÄNDRA VÅR KUNSKAPSSYN

Gör upp med gammalt tänkande kring kunskap och kunskapsinhämtning. Johan Kants ger förslag på hur skolan kan förbättras. 1. Johan Kant: Hög tid att ändra skolans tänkande | Skola och Samhälle

  www.skolaochsamhalle.se/.../johan-kant-hog-tid-att-andra-skolans-ta...
  27 jan 2012 – Johan Kant (Biträdande rektor Vikingaskolan, Haninge, tidigare lärare på... Hur ställer du dig till kritiken av John Hattie som gör gällande att ...

DUBBELKLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER
KÄLLA:SKOLA OCH SAMHÄLLE


http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.18831!image/content.1.c4.21.75.027b8781.gif

lördag 28 juli 2012

BORNSTRÖM PÅ LILLA SCENEN - KROKSTRANDSFESTIVALEN

På Lilla scenen under Krokstrandsfestivalen. Mikael Bornström, en av Fridaskolans mest framstående värdegrundsbärare, kör ensam med inspelat komp. Jag tror att jag hörde influenser av Kent, kanske Cohen eller möjligtvis Tomas Andersson Wij. Sköna texter om vardagen i uppväxtstaden Vänersborg. Om en musiker har med ordet blandband i texten måste man imponeras.
Bilden är inte den bästa, men jag blev intresserad av att hör mer av Mikael. Lycka till med den fortsatta karriären.

fredag 27 juli 2012

FRIDASKOLAN GOES KROKSTRANDSFESTIVALEN

www.krokstrand.se/festivalen/

Krokstrandsfestivalen går av stapeln varje sommar. Detta i ett litet samhälle vid kanten av Idefjorden. Med en natur som är storslagen och med Norge på simavstånd.
Dit blev jag inbjuden att föreläsa om Fridaskolan. " Friskola utan vinstutdelning - är det möjligt?". Så nu har kan Fridaskolan sätta upp en nål på kartan vid punkten Krokstrand. För där har vi också varit nu.
Kul att få prata om skolan och alltid trevligt att lyssna på bra musik och träffa engagerade månniskor.

Krokstrand och är en småort i Skee socken i Strömstads kommun vid Idefjorden och Björnerödspiggen.

http://www.krokstrand.se/news.php

torsdag 26 juli 2012

ÄNDRAD ARBETSTID GENERERAR BÄTTRE MÅLUPPFYLLELSE

Bättre måluppfyllelse i skolan med ändrad arbetstid.Bättre måluppfyllelse i skolan med ändrad arbetstid | Sveriges ...

www.skl.se/...2/battre-maluppfyllelse-i-skolan-med-andrad-arbetstid
17 feb 2012 – Över 40 kommuner har prövat möjligheten att anpassa lärares arbetstid enligt det kollektivavtal som slöts 2010. – Från tre kommuner till över 40 ...KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER

KÄLLA:  SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
http://www.foretagarna.se/Global/Medlemsformaner/Juridisk%20r%C3%A5dgivning/Klockor.jpg 

onsdag 25 juli 2012

VAD GÖR DU EGENTLIGEN SOM LÄRARE?


Att undervisa - Vem är du – Vad vill du - Vad står du för?

Att undervisa, Om någon frågar dig: vad jobbar du med, eller vad gör du i skolans värld (eller om du jobbar med utbildning utanför skolan), kan du då klart och tydligt uttrycka detta i en mening?
Permalink -- click for full blog post "Att undervisa - Vem är du – Vad vill du - Vad står du för?"

KÄLLA: www.skolan-idag.com

tisdag 24 juli 2012

UNDERVISAR SKOLAN ÄMNET ELLER UNDERVISAR SKOLAN ELEVERNA?


Undervisar skolan ämnet eller undervisar skolan eleverna?

Undervisningen i skolan var kanske en gång lika mycket ett kall som det var ett jobb. Tittar vi närmare på vad som sker i klassrumet idag kommer vi sannolikt att märka en viss förändring.

Permalink -- click for full blog post "Undervisar skolan ämnet eller undervisar skolan eleverna?"

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: www.skolan-idag.com


måndag 23 juli 2012

HÅKAN JOHANSSON ARTIKEL INBLICKEN FRÅN 2007

Jag hoppas att min stolthet över att få arbeta på Fridaskolorna lyser igenom i den här artikeln, det är nämligen meningen. Jag tror också att föräldrar, barn, ungdomar och personal vid Fridaskolorna är stolta och jag hoppas att också ni låter er stolt- het lysa igenom i mötet med andra. Den här artikeln handlar om god miljö för lärande och om vägar att upprätthålla och utveckla det vi tillsammans har skapat.

För att kunna skapa en god miljö för utveckling och lärande måste vi först se till helheten. Vi bör se till hela systemet Fridaskolorna och vilken roll vi har i systemet som förälder, personal eller elev. Vi som arbetar inom Fridaskolorna, liksom föräldrar och elever som har sökt sig till oss, har gjort ett val – vi har valt ett system som vi tror på och som befinner sig i ständig utveckling.

Berätta goda historier!
Att medvetet välja skola eller arbetsplats genererar positiva effekter. Elevernas möjligheter att utvecklas och lära ökar, och föräldrar som gjort ett aktivt val stödjer på olika sätt den skola de anser är bra. Personal som fått möjlighet att söka sig till en arbetsplats där de vet att de kommer utvecklas, trivs bättre och berättar därför goda historier om sin arbetsplats.
En stor del av det vi kallar en god miljö har sin grund i att vi väljer att ”berätta goda historier”, det vill säga historier som har sitt ursprung i allt det goda som dagligen sker i verksamheten. Ett aktivt val att berätta goda historier skapar gemensamma värderingar och positiva förväntningar som gör att den goda miljön kan bevaras och ständigt förbättras. Detta kommer barnen och ungdomarna tillgodo, genom att kunskapsinhämtandet går lättare och genom att trivseln ökar.

Vår vision
Fridaskolorna har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de i framtiden aktivt kan delta i de de- mokratiska processerna i vårt samhälle.
Med utgångspunkt i målet ovan har vi formulerat en högsta kontext – en vision – som vi tillsammans strävar mot. Vår vision kan sammanfattas med tre ord: Att utbilda tågluffare! En tågluffare är hela tiden inställd på stimulerande utmaningar och är beredd att anstränga sig för att skaffa sig information och lösa nödvändiga problem. Upplevelser förknippade med utmanande ansträngningar ger starka intryck och främjar lärandet. En av tågluffa- rens främsta egenskaper är förmågan att ta ansvar – i en skola för tågluffare förväntas därför eleverna ha ett aktivt förhållningssätt. Egna initiativ och eget ansvar uppmuntras och stora ansträngningar läggs ner på att få så många situationer som möjligt som stimulerar nyfikenhet, skapande och ansvar.

Höga förväntningar
För att vi ska kunna närma oss visionen har vi stora förväntningar på våra barn- och ungdomar liksom på föräldrar och på vår personal. Vår förväntan innebär att utmaningar och oförutsedda händelser ska betraktas som möjligheter, möjligheter att utvecklas, att odla sin nyfikenhet och att ständigt lära nytt.
Vi förväntar oss också att alla som har anknytning till Fridaskolorna vill anstränga sig oavsett om det gäller att söka information eller att lösa allehanda sorters problem – med en sådan inställning samskapar vi ett gynnsamt läge för våra barn och ungdomar i ett framtidsperspektiv. Ett signum är att inta ett aktivt förhållningssätt genom att ta egna initiativ och därmed ta ansvar för sin egen utveckling såväl som för andras.
Från forskning och beprövad erfarenhet vet vi också att lärande sker bäst i ett socialt sammanhang. Barn och ungdomar behöver få varierad feedback på sina idéer och reflektioner – feedback från vuxna i skolan, från kamrater och från föräldrar. I vår förväntan ligger därför också att alla är beredda på att bidra till en skapande och kreativ miljö för lärande.

Vårt gemensamma uppdrag
Att skapa en miljö som gör att alla våra barn och ungdomar känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap är ett av våra viktigaste åtaganden. Viljan och lusten att lära har sin utgångspunkt i självkänsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värdegrunden är därför en nödvändighet för att skapa goda förutsättningar för lärande och ansvar.
Arbetet är mångfacetterat och måste försiggå på många olika plan. Personalens uppdrag är att diskutera sig fram till konsensus när det gäller förhållningssätt och att utveckla redskap för hur eleverna ska kunna involveras i arbetet. Ett sådant exempel är våra ringsamtal som mentorerna ansvarar för. Föräldrarna måste få tillfälle till en dialog där de kan bidra och omfattas av det gemensamma ansvar som hem och skola har. Eleverna måste dagligen inbjudas till samtal där de får klart för sig att skolan har en stark tilltro till deras förmåga att bygga upp kunskap. Ledningen måste skapa tid och riktlinjer för arbetet och ständigt lyfta fram goda exempel.

Omvärldens berättelser
Vid Fridaskolorna har vi en dokumenterat god miljö för utveckling och lärande. Varje vecka har vi studiebesök vid våra skolor och besökarna återkommer ständigt till den goda miljön. ”Hur bär ni er åt?” ”Elever och personal är stolta över sin skola.” ”Nu åker jag hem med nya idéer och ny energi!” osv. i en aldrig sinande ström. Besökarna åker hem och berättar goda historier om Fridaskolorna vilket gör att fler blir nyfikna och vill komma på besök.
Varje vecka är vi också ute i olika kommuner och kompetensutvecklar andra skolor – varje gång inleder vi med att fråga om någon känner till Fridaskolorna. Under de senaste 7 – 8 åren har det alltid funnits människor som antingen besökt oss eller har hört talas om vår verksamhet. När vi frågar vad de vet om oss kommer alltid den goda miljön upp – att det är så god stämning på Fridaskolorna – att eleverna är så öppna och tillmötesgående – att perso- nalen verkar trivas. Att stå inför främmande människor och få beröm för vår verksamhet är en hisnande skön känsla som gör mig stolt över det som våra barn och ungdomar, vår personal och våra föräldrar har åstadkommit.


Frossa i framgång
Trots att det verkar som om vi är på rätt väg när det gäller en god miljö tänker vi inte slå oss till ro. Jag vill därför inbjuda alla barn och ungdomar, alla föräldrar och all personal till ett utvecklingsarbete. Uppdraget är inte att ”hitta fem fel” i Fridaskolorna – det finns naturligtvis en uppsjö av saker som kan bli bättre. Aktuell forskning kring hur man utvecklar organisationer visar att metoder som går ut på att ”finna fel” aldrig förbättrar en verksamhet. Sådana metoder skapar istället lätt motsättningar och negativa spiraler.
En metod som är framgångsrik är ”att frossa i framgång”, det vill säga lyfta fram det som fungerar och att vara stolt över det. Att välja en sådan ingång skapar stolthet och självförtroende vilket är grunden för utveckling. Där det finns stolthet och självförtroende i botten är det väsentligt lättare att förändra till det bättre – även när det gäller sådant som i dagsläget inte är helt tillfredsställande.
Ert uppdrag
Våra skolledare har redan fått uppdraget i den rektorsutbildning de nu genomgår. Deras uppdrag innebär att reflektera över hur de kan upprätthålla och utveckla det goda, det vackra och det sanna i Fridaskolorna. De väljer medvetet en positiv ingång i sitt förbättringsarbete och kommer att invol- vera personalen i dialoger under läsåret. Att välja ingång eller position i ett utvecklingsarbete är avgörande för framgång – att välja att bidra innebär att ta ansvar, att aktivt välja att inte bidra eller att välja bort innebär också ett ansvar liksom att välja att vara passiv...
Uppdraget till er som läser den här artikeln är att fundera över hur ni kan bidra till att Fridaskolorna går från att vara mycket bra skolor till lysande skolor.
- Vilka goda historier vill ni bidra med i syfte att utveckla Fridaskolorna? - Hur kan ni bidra till att vi gör mer av det som fungerar bra och därmed
mindre av det som fungerar mindre bra? - Hur kan ni bidra till att våra olika möten blir respektfulla och värdiga?
Valet är ditt – välkommen med ditt bidrag!

Håkan Johansson, Koncernchef vid Frida Utbildning


KÄLLA: Tidningen Inblicken som Frida Utbildning ger ut

söndag 22 juli 2012

PYRAMID ELLER 1 - 2- 3

Hittade denna synnerligen intressanta pedagogiska tips på Stockholms pedagogiska bloggsida

Pyramid eller 1-2-3

Två varianter på exit note. Dela ut i slutet på lektionen, samla in, titta igenom och du vet typ hur du startar morgondagens lektion. Dessutom har eleverna troligen fördjupat sitt lärande genom en kort reflektion.

lördag 21 juli 2012

EFFEKTER AV DET FRIA SKOLVALET

Det fria skolvalet utnyttjas framför allt av de mer privilegierade, enligt en ny studie. Och de privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med de underprivilegierade.

Dagens Nyheter

DUBBELKLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER

KÄLLA: www.dn.se

http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/83/1212290_520_292.jpg

fredag 20 juli 2012

EN SKOLA MED TILLTRO LYFTER ALLA ELEVER


– Skolans uppdrag är att skapa så goda livschanser som möjligt för alla elever. Avgörande är skolans tilltro till sin egen förmåga att lyfta varenda elev, säger Ann-Marie Begler.
KÄLLA: www.skolinspektionen.se

torsdag 19 juli 2012

SKOLINSPEKTIONEN VILL HA MER LÄRANDE I FÖRSKOLAN


Skolinspektionen vill ha mer lärande i förskolan. Detta efter en granskning av hur det pedagogiska uppdraget genomförs på 42 olika förskolor i landet.
KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER
KÄLLA: LÄRARNAS TIDNING

onsdag 18 juli 2012

SKOLFOBI


Övervinna School fobi - Kelly Bear

www.kellybear.com/teacherarticles/teachertip51.html

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: www.kellybear.com

tisdag 17 juli 2012

TRÄNING SLÅR MEDFÖDD TALANG

Övning i 10 000 timmar slår medfödd begåvning

Musik, 
idrott, schack och kirurgi är några av de områden som Anders Ericsson 
och hans kolleger studerat för att lösa gåtan varför somliga blir så 
duktiga inom sitt område.
Musik, idrott, schack och kirurgi är några av de områden som Anders Ericsson och hans kolleger studerat för att lösa gåtan varför somliga blir så duktiga inom sitt område.
Foto: AP
Anders Ericsson. Alla normala barn verkar kunna utveckla absolut gehör om de får rätt träning i åldern tre till fem år.
Anders Ericsson, professor i psykologi.
Klicka på länken för att kunna läsa mer!
Källa: Svenska Dagbladet

söndag 15 juli 2012

JAG HAR ÄNTLIGEN GJORT DET!


Nu är det gjort..äntligen. Jag har tagit TBE vaccin och tycket att du också skall göra samma sak!

Vaccination mot TBE


Allmänna råd

Allmänt

TBE, som även kallas fästingburen hjärninflammation, sprids med fästingar. Vaccination mot TBE rekommenderas om man i minst en vecka ska vistas på landsbygd där risken för smitta är stor, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Sibirien i Ryssland. Risken är mindre men man kan också smittas av TBE i delar av Sverige, och vaccination rekommenderas om man är fast boende eller sommarboende i dessa områden.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd rekommenderas att man får två doser det första året. Den andra dosen får man cirka en månad efter den första. Ett år senare får man ytterligare en dos, vilket gör att man är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år.
Om man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver man inte börja om från början. Man tar då en dos och därefter följer man vaccinationsschemat som vanligt.

Om risken för smitta är mycket hög finns det snabbvarianter av vaccinationen. De ger ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras.
Man brukar få sprutan med vaccinet på utsidan av överarmen.

lördag 14 juli 2012

PLUS PLUS

Plus plus har verkligen blivit populärt på fritids. En lite modernare variant av pärlplattorna. Plus plus innebär dock  både fler varianter och större möjligheter.

Simplistic shape. Endless possibility!Med Plus Plus byggklossar är det roligt att bygga! Alla bitar är samma form och storlek - det är bara färgen som är annorlunda. Bygg i 2D eller 3D - bilder, byggnader, bilar, djur - det finns inga gränser!
Plus Plus kommer i tre olika storlekar - mini, midi och maxi, och tre olika färgkombinationer - basic, pastel och neon.  

fredag 13 juli 2012

KINNEKULLE RUNT PÅ FÖRSTA SEMESTERDAGEN

Tack för tipset Ågren/Engström. Det blev en bra första semesterdag. Kinnekulle runt på cykelsadeln. Efter lite irrande bland okända vägar hittade vi runt berget lite kors och tvärs samt upp och ner. Mycket trevlig dag och något vi varmt kan rekommendera. Finns även mysiga fik längs vägen och naturen är underbar. Nästan ingen biltrafik.

Kinnekulle är ett berg vid Vänerns sydöstra strand, i Götene kommun i Västergötland. Kinnekulle är ettplatåberg med en högsta höjd av ca 306 meter över havet. Själva toppen kallas Högkullen. Kinnekulle är till stor del uppbyggt av sedimentära bergarter som är avlagrade under en tidsperiod från kambrium tillsilur. Underst, vilande på det prekambriska urbergets peneplan ligger kambrisk sandsten och alunskiffer, sedan följer ordovisisk skiffer och kalkstensilurisk lerskiffer och permisk diabas. Diabasen som man hittar på västgötabergen kallas allmänt lokalt för trapp.
Tack vare sin kalkrika berggrund har Kinnekulle en rik flora och fauna. Kända lokaler är Munkängarna med sin ramslök och murgrönaÖsterplana hed med sina orkidéer och den så kallade Kleven, en del av berget där det stiger brant. 
Det sägs att Sigrid Storrådas son Olof, senare Olof Skötkonung, döptes i en källa i Husaby, och att han ligger i en av sarkofagerna utanför Husaby kyrka.

torsdag 12 juli 2012

SNART FÄRDIGRENOVERAT FÖR SEXORNA
Så snyggt det blir för blivande år 6 klasserna. Vi har storsatsat under sommaren och byggt om klassrummen och korridoren. Nytt tak, nya dörrar, nya väggar, nya möbler. Kul med fräsch renovering. Mycket ljusare och betydligt skönare atmosfär. Helt enkelt en god miljö för lärande!