lördag 26 februari 2011

ÄR DET DENNA KUNSKAP VI VILL SKICKA MED VÅRA ELEVER IN I FRAMTIDEN?

Alla dessa frågor har förekommit på svenska högstadieskolor vid prov. Hur många klarar du?
Inte speciellt många skulle jag tro. Om du däremot får chansen att använda Internet och leta dig fram blir förutsättningarna betydligt bättre.
De lärare som konstruerade dessa provfrågor gjorde säkert sitt bästa utifrån de premisser som gällde då, men idag är frågorna kvarlevor av en förlegad kunskapssyn! Frågorna är inte byggda på de mål som idag existerar i läroplanen.

Vid vilken temperatur har vatten densiteten 1 kg/dm3?

Vad kallades de två förnämsta ämbetsmännen i rom?

Vad är egentligen elektrisk ström?

Vilka åtta länder passerar Donau?

Då vi ansluter ett visst motstånd till ett batteri på 4,5V flyter det en ström på 2,24A genom motståndet. Rita en figur som visar kopplingen och beräkna sedan motståndets resistens.

Ange om de markerade orden är attribut eller adverbial i följande mening: ”Äntligen fick John sitt mjölkglas.”

Vilket år valdes Gustav Vasa till kung?

Vilka är de indo-europeiska språken?

Ange tre kännetecken på hackspettens tunga.

Hur mycket lutar jordaxeln?

Vad betyder ”ahimsa”?

Vad är det cortiska organet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar