fredag 4 februari 2011

ATT UTBILDA TÅGLUFFARE

Vad menar vi med att utbilda tågluffare?

Vi har formulerat vår utbildningsidé som: "Vi utbildar tågluffare".
Med dessa ord vill vi på Fridaskolan beskriva hur vi ser på skola, utbildning och elever.
De beskriver vår syn på vår viktigaste uppgift: att se till att eleverna får möjlighet att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa individer. De ska lämna skolan nyfikna på omvärlden, rustade för att ta aktiv del i samhället och våga styra in på sin egen väg i livet.

En tågluffare måste vara aktiv och behöver hela tiden vara beredd på utmaningar eller oförutsedda händelser, till skillnad mot en charterresenär, som reser passivt, förutsägbart och inrutat. En tågluffare måste anstränga sig för att skaffa information och lösa problem.
Tågluffarens främsta egenskap är förmågan att ta ansvar, och i en skola för tågluffare förväntas därför eleven utveckla ett aktivt förhållningssätt. Därför berättar vi alltid för eleven att vi litar på deras förmåga och vilja att ta ett eget ansvar för sin utveckling.

Vår strävan är att skapa en skola som påminner om verkligheten utanför. Att ge en så komplett bild av verkligheten som möjligt. Därför jobbar vi alltid gränsöverskridande över skolämnena och uppmuntrar egna initiativ. Vi strävar efter att skapa situationer som stimulerar elevens naturliga nyfikenhet, kreativitet och ansvarskänsla. Egenskaper som en tågluffare måste ha.


Hur utbildar man då en tågluffare? 

Det fina med att utbilda sig till tågluffare är att man kan göra det på många olika sätt - det ligger ju i tågluffarens natur att vilja göra saker på nya sätt. På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, ett innehåll i skoldagarna som vi tror på bästa sätt gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men också utvecklar elevens sociala färdigheter och vilja att vara en riktigt bra kompis.  På följande sidor går vi igenom hur vi arbetar i vår dagliga skolundervisning.

Eleven får själv ta ansvar
Elevens eget ansvar är något centralt på Fridaskolan. Vi litar på elevens egen förmåga att faktiskt ta ansvar över sin utbildning. Därför skapar vi mängder av möjligheter för eleverna att utveckla ett allt större ansvar för sina studier och arbetsmiljö. För vår del handlar det om att hjälpa eleven att bedöma sitt arbete, sätta upp egna mål för sitt lärande och tillägna sig ny kunskap. Vi handleder och tillhandahåller en variation av metoder och arbetssätt för att elevens förmåga att ta ansvar utvecklas. Regelbundna målsamtal är ett sätt att låta eleven ta ett större eget ansvar över sin utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar