torsdag 10 februari 2011

KÄNNER INTE RIKTIGT IGEN MIG I ARTIKELN - SOM TUR ÄR

Ännu en undersökning som slår fast samma sak. Tung arbetsbelastning för landets rektorer. Visst är det ett tufft jobb, men i denna beskrivning känner jag inte alls igen mig. Tror att det främst beror på de fantastiska medarbetare som finns på skolan. Alla tar liksom lite större ansvar på något underbart sätt. Alla är lite skolledare. Alla svarar på frågor och genomför uppgifter som gör att jag som rektor kan får en högre grad av friutrymme till andra typer av arbetsuppgifter. Jag är oerhört stolt över Fridaskolans personal och det arbete de utför på dagarna. Dessutom får jag inte glömma att nämna alla de trevliga elever och föräldrar som självklart också genererar en trivsam arbetsplats.

 

Hela skolan lider när rektorn går på knäna

För lite resurser, för mycket jobb och för lite tid till det som borde betraktas som kärnverksamheten: det pedagogiska ledarskapet. Så ser verkligheten ut för många av landets rektorer, visar en särskild tillsynsinsats från Arbetsmiljöverket i Göteborg.
Nyheter110208

Hur rektorerna har det avspeglar sig sedan i hur hela skolan har det, säger Pia Johansson på Arbetsmiljöverket, som varit ansvarig för insatsen. När rektorns tid inte räcker till blir arbetsmiljön påverkad för elever, lärare och övrig personal också.

Många rektorer beskriver det som att de fastnar i administrativa uppgifter och inte får den tid som skulle behövas till verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap. Förändringstrycket på skolan är och har varit högt, samtidigt som kommunerna i många fall har genomfört besparingar.
I nio av tio fall ställde Arbetsmiljöverket krav på de skolor man besökte. Kraven har gällt  att skapa rutiner för att bedöma psykosociala arbetsmiljörisker, att fördela arbetsmiljöuppgifter på skolan och att öka kunskapen om risken för hot och våld. Många har också behövt en påminnelse om att en krisstödsberedskap ska finnas på skolan.

I ett fall har Arbetsmiljöverket lagt föreläggande med vite riktade till kommunen, då man inte fått tillfredställande svar på kraven man ställt. Det gäller Tranemo kommun, som vid ett vite av 100 000 kronor ska se till att kommunens rektorer får klarhet i hur de ska prioritera bland sina arbetsuppgifter när tiden inte räcker till.
Tillsynen har riktats mot 52 kommunala arbetsgivare. De rektorer vars arbetsmiljö har undersökts har främst jobbat inom förskola och grundskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar