måndag 30 september 2013

DE NATIONELLA PROVEN - OLIKA LÄRARE BEDÖMER OLIKA

Skolornas bedömning av de nationella proven spretar. Störst skillnader är det mellan lärares bedömningar av uppsatser. Det visar Skolinspektionens undersökning. 
Skolinspektionen

KÄLLA: www.skolinspektionen.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER


söndag 29 september 2013

VAR FJÄRDE LÄRARE NÄRA PENSIONEN

Var fjärde lärare nära pensionen, visar Lärarförbundets rapport. 
Lärarnas tidning

KÄLLA: LÄRARNAS TIDNING

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER


lördag 28 september 2013

REGERINGEN SATSAR 3,9 MILJARDER PÅ SKOLAN - MEN ÄR DET RÄTT INSATSER?

Regeringen avsätter 3,9 miljarder i höstbudgeten till skolan. Det blir bland annat högre löner för särskilt duktiga lärare. 
Aftonbladet

KÄLLA: www.aftonbladet.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


fredag 27 september 2013

SVENSKT NÄRINGSLIVS FÖRSLAG KRING SKOLANS UTVECKLING

Svenskt Näringsliv har presenterat ett reformförslag som kan stärka lärarnas status, underlätta rekryteringen av bra lärare och stärka skolan. 
Svenskt Näringsliv

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: www.svensktnaringsliv.se


torsdag 26 september 2013

DISKUTERA VÄRDEGRUND PÅ NÄTET

Att diskutera hur man ska bete sig på internet borde vara lika självklart som att diskutera hur man ska bete sig på en skolgård. 
Skolvärlden

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


tisdag 24 september 2013

FÖRÄLDRARNA ÄR NÖJDA MED FÖRSKOLAN

Föräldrar är nöjda med förskolan. Det visar Skolverkets undersökning. 
Skolverket

KÄLLA: www.skolverket.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


måndag 23 september 2013

ETTORNA HAR PRATAT OM DE OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDERNA - ALLAS RÄTTIGHETERSom rektor blir man ofta grad. Att upptäcka nya teckningar på väggarna är ett tydligt glädjeämne. För en tid sedan så fick alla årskurser i uppdrag att ha ringsamtal om diskrimineringsgrunderna. Inget lätt uppgift för en år 1 elev, men just bilder är ett fantastiskt pedagogiskt redskap när man vill få fram nya insikter och en djupare förståelse hos eleverna.
KÄLLA: www.do.se

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kön

Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsidentitet eller könsuttryck

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband medkönsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppenkönsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller  flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.

Religion eller annan trosuppfattning

Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister.

Funktionsnedsättning

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppetfunktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.

Sexuell läggning

Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Ålder

Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.

söndag 22 september 2013

LARS-MARTINS CAFÉ - ETT GÖTT STÄLLE ATT HÄNGA PÅ UNDER RASTERNA

Beläget precis vid skolans entré. Där ligger Lars- Martins café. Ett tillhåll för skolans elever under raster. Anna sköter ruljansen. Varma mackor, ett vänligt ord, biljard, fotbollsspel eller bara hänga. En viktig plats för en skola!! Välkomna!

lördag 21 september 2013

INDISK TORSDAGSFIKA - EN SMAKFULL UPPLEVELSEÖverraskningar är aldrig fel. Och vips så kom en torsdagssurprise. Indisk fikastund i personalrummet. Gott så det förslog. Tack med stort T. Vi är varandras arbetsmiljö!!!

fredag 20 september 2013

PROFESSOR MAGOO BESÖKTE TVÅORNA

Plötsligt fanns hon bara där inne i klassrummet. Hög musik ljöd ur högtalarna hemma hos våra trevliga tvåor. Och mitt på golvet dansade en professor fram mitt bland eleverna. När jag frågade eleverna vem det var svarade de helt lugnt:
- Det är en professor. Hon heter Magoo, tror jag. Hon hjälper oss att dansa fram bokstäver så att man skriver dessa åt rätt håll.
I klassrummet rådde en skön stämning och jag lämnade försiktigt klassrummet för att inte störa den inlärning som skedde. När jag smög iväg tänkte jag i min ensamhet att där inne är det nog kul att vara elev. 

tisdag 17 september 2013

måndag 16 september 2013

POSITIVA EFFEKTER NÄR DE ESTETISKA ÄMNENA ARBETAR ÄMNESÖVERGRIPANDE

Hela skolan vinner på att de estetiska ämnena arbetar ämnesövergripande. 
Uttryck

KÄLLA: Lärarnas tidning / uttryck

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER
söndag 15 september 2013

81 % AV STOCKHOLMS LÄRARNA ÖVERVÄGER ATT SLUTA!!!!!!!!!!!!!!!!

Undersökning visar att 81 procent av lärarna i Stockholm överväger att sluta och nästan 90 procent anser att yrkets status försämrats. 
Lärarnas Nyheter

KÄLLA: Lärarnas Nyheter

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


lördag 14 september 2013

HUR GÖR BARN NÄR DE SKRIVER?

Hur gör barn när de skriver? Carina Hermansson har i detalj studerat barns skrivaktiviteter i förskoleklass och årskurs ett. 
Skolporten

KÄLLA: www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


torsdag 12 september 2013

ANDELEN MANLIGA LÄRARE ÖKAR

Andelen män som antagits till grundlärarprogrammen ökar för tredje året i rad. Störst är ökningen på inriktningarna mot mellanstadiet, visar nya siffror. 
Lärarnas tidning

KÄLLA: www.lararnastidning.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


onsdag 11 september 2013