onsdag 15 december 2010

REJÄLT SKÄRPTA KRAV VAD GÄLLER GYMNASIEINTAGNING

Tänker att detta är synnerligen viktig information att få ut i alla delar av våra verksamheter. Detta är en stor förändring som inte går att underskatta. Det ställer hårdare krav på samtliga inblandade parter att lyckas.

Hur ser kraven ut för behörighet till gymnasieskolan 2011/12?

Svar: För samtliga nationella program gäller att eleven ska ha godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik.

För de högskoleförberedande programmen gäller dessutom att eleven ska ha godkända betyg i ytterligare nio ämnen dvs. i sammanlagt tolv ämnen. För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i ytterligare fem ämnen, dvs. i åtta ämnen sammanlagt.
I 6 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394) finns nya bestämmelser om kompletterande behörighetskrav till vissa högskoleförberedande program. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För det naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst utöver de tre ovan nämnda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar