torsdag 9 december 2010

NYTT BETYGSSYSTEM PÅ VÄG IN

Ny betygskala

En ny betygsskala - en sexgradig betygskala. Betygssystemet är i övrigt oförändrat och är även fortsättningsvis kunskapsrelaterat. Den nya betygskalan består av betygstegen A, B, C, D, E och F där A är det högsta betyget och F är det lägsta. För att vara godkänd i ett ämne krävs betyget E. Betyget F är ett betygsteg under godkändnivå. För elever som på grund av omfattande frånvaro inte visat tillräckligt underlag för att det ska vara möjligt att bedöma elevens kunskaper ska inget betyg sättas.
Som grund för betygsättningen ska det finnas nationella kunskapskrav för betygstegen A, C och E för årskurs 9. Betyget B respektive D ges i de fall kraven för det underliggande betyget är uppfyllda i sin helhet samt att kraven för det ovanliggande betyget till övervägande del är uppfyllda.
Bild över den nya betygsskalan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar