måndag 13 december 2010

100 0RD ATT VARA MYCKET TVEKSAM TILL I SKOLANS VÄRLDKvarsittning, bestraffa, provhets, utanförskap, kränkningar, så har vi alltid gjort, aga, långa korridorer, inaktiv, enfald, kvartssamtal, plintar, monologer, fiskbullar, ge upp, nej, det går aldrig, skrivstil, räknestickan, mobbning, orkar inte, röda felmarkeringar, ensidighet, bristande arbetsro, stökigt, senap, skräpigt, avlägsna personalrum, skoluniformer, snöbollskastning, regler utan konsekvens, slentrian, skoltrötthet, ensamhet, oförbätterlig, sponsring, vinstkrav, religiösa friskolor, ensidighet, personalomsättning, otydlighet, kravlöshet, bogsering, bakåtsträvande, klotter, energidrycker, diskriminering, vinna till varje pris, köra över, tvång, trångsynthet, ovilja, hata, orättvisa, underkänd, vägra, lathet, slagsmål, nedsättande kommentarer, sen, intolerans, kris, hemmasittare, incident, segregation, vanmakt, kravlöst, inte, rökruta, respektlöshet, trakassera, ickeinflytande, dumstrut, timplan, stölder, kort stubin, skolmognadstest, skolan som charterresa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar