söndag 12 december 2010

100 ORD ATT ÄLSKA I SKOLAN

Framgång, utnyttja sina resurser, ringsamtal, utvecklingssamtal, beröm, bra jobbat, kamratskap, ambitioner, tågluffare, social kompetens, skratt, glädje, ställa upp, förlåt, kämpa, digital kompetens, fantasi, verbal uttrycksförmåga, händig, musikalisk, lojal, uppfinningsrik, kreativ, reslust, nytänkande, sammanhållning, tolerans, ödmjuk, inlyssnande, humoristisk, framförhållning, intresseväckande, mångsidig, berättarkonst, snäll, uttrycksfull, överträffa, ställa upp, ordning, arbetsro, tillit, våga, frågvis, analysera, passa tider, leka, trivsel, estetisk, insiktsfull, pannkaksdag, god miljö för lärande, mångfald, inflytande, förebygga, relationer, må bra, utvecklas, inlärningsstilar, föräldrasamverkan, visioner, mål, värme, involvera, lösa, samförstånd, olikheter, likabehandlingsplan, utvärdering, dialog, bidra, utmaningar, ansträngning, ansvar, initiativ, lust att lära, värdegrund, tid, duga, reflektera, spana, elevhälsan, självkänsla, planering, öppenhet, respekt, blomma ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar