måndag 18 april 2011

SKOLANS LEX SARAH

Nu kan skolan få egen Lex Sarah


Fakta/Lex Sarah

  • Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen.
  • Regeln innebär att den som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden.
  • Regeln är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som slog larm om vanvård av de äldre på ett vårdhem i Stockholm år 1997.
Källa: Socialstyrelsen, DN.

Nu kan skolan och förskolan få en egen Lex Sarah. Det föreslås i en utredning som överlämnades till utbildningsminister Jan Björklund på fredagen.
Lärarnas Riksförbund säger sig i princip vara positiva till förslaget.
Förslaget om Lex Sarah-regler i skolan och förskolan innebär att lärare ska vara skyldiga att rapportera missförhållanden till sin rektor eller förskolechef. Denne ska i sin tur vara ansvarig för att utreda och avhjälpa missförhållandet, enligt utredningens förslag. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen.
– Barn och elever ska inte behöva vänta på att en tillsynsmyndighet ska påtala och begära att brister i en verksamhet åtgärdas, säger utredaren Margareta Åberg enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Anmälningsplikten

Om det finns misstankar att ett barn far illa finns sedan tidigare regler för personalen att anmäla det till socialtjänsten. Utredningens förslag uppges vara ett komplement till detta. För Sveriges Radio förklarar Margareta Åberg när anmälningsplikten skulle kunna användas:
– Det första är när barn och elever inte får det stöd de har rätt till för att de ska kunna nå så långt som möjligt enligt de krav som finns på utbildningen och de mål som finns för individen i lärandet. Sedan kan det vara att någon skadar sig på en trasig klätterställning eller att toaletterna på en skola inte fungerar.

"Rättsäkerheten måste garanteras"

Lärarnas Riksförbund är i princip positiva till förslaget om Lex Sarah-regler.
– Men dessa anmälningar får dock inte stanna hos rektor eller skolledning. De måste skyndsamt delges för högre instans för att kunna avgöra om missförhållandena är av allvarligt slag, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, enligt ett pressmeddelande.
Hon tillägger också att lärare som anmäler brister i skolan inte ska utsättas för repressalier.
– Rättssäkerheten för lärarna måste garanteras, det är mycket viktigt. Och om rektor eller skolledning inte går vidare med anmälan ska det också finnas sanktionsmöjligheter, säger Metta Fjelkner.
Anna Kallenberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar