torsdag 21 april 2011

RASTANSVAR ELLER RASTVÄRD - NÅGOT HEL ANNAT ÄN RASTVAKT
I språket sätter man betydelsen. Vad man kallar en företeelse får effekter på hur man gör, agerar och beter sig. Om man benämner vårt rastarbete som just rastvakt så skapar ju det förväntningar. I detta ord finns liksom en inbyggd anda att man inte riktigt litar på elevernas förmåga att klara alla rastens relationer på egen hand. Man måste liksom ha en ordningsvakt i form av en vuxen. Men, om man är rastvärd eller har rastansvar skickar man ut betydligt mer humana signaler till skolans elever. Tänk vad ett enda litet ord kan vara betydelsefullt.
Vi har illgula jackor så att vi ska synas. Vi är alltid två så att vi ska vara lättillgängliga. Vi använder oss alltid av ett positivt och glatt humör och vi försöker alltid att gå runt och prata med alla barn och stimulera goda idéer och beteenden.
Som rektor är jag ute två halvtimmar per vecka på rastansvar. Dessa stunder är ypperliga tillfällen att lära känna alla elever och att se hur de interagerar socialt. Intryck jag har en oerhörd nytta av i mitt arbete. Dessutom lär ju eleverna känna mig än mer.
På bilderna ser ni Eva i full rastansvarsmundering samt lite olika former av rastaktiviteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar