fredag 29 april 2011

DIMMORNA SKINGRAS LITE KRING LÄRARLEGITIMATIONEN

Lärarlegitimation: Förordning ger vägledning

lärare
Får jag lärarlegitimation? Hur gör jag? Vilken examen behöver jag? Många frågor får nu svar genom behörighetsförordningen för förskollärare och lärare.
Det är många lärare och förskollärare som har hört av sig till Skolverket med frågor om vilken examen som kommer att krävas inom olika skolformer och för olika åldrar. Ett stort antal av dessa frågor får svar genom regeringens behörighetsförordning.
- Behörighetsförordningen visar vad man ska ha läst och hur mycket, säger Pia-Lotta Sahlström, projektledare för lärarlegitimationen på Skolverket.
Men eftersom varje enskild lärares examen och arbetssituation är unik kommer inte alla att finna svaren enbart i behörighetsförordningen.
- Är man osäker på ämnesinnehåll i sin examen eller vad man behöver komplettera med för att få en fullständig examen ska man börja med att kontakta det lärosäte där man studerade, säger Pia-Lotta Sahlström.

Olika pedagogik

Några av frågorna till Skolverket har handlat om hur man ska göra om man arbetar inom "fel" skolform i förhållande till sin examen. Det vill säga om man är utbildad grundskollärare men bara har arbetat inom förskolan.
- Jag kan inte svara i enskilda fall, men man får legitimation efter den examen man har eftersom det är olika pedagogik för olika skolformer. Att man har rätt utbildning för rätt åldersgrupp är inte minst viktigt för att barnen ska få rätt pedagogik, säger Pia-Lotta Sahlström.
För att kunna fortsätta arbeta i förskolan måste man därför komplettera lärarutbildningen inom det förskolepedagogiska området.

Ansökan 1 augusti

Från och med den 1 augusti kan lärare och förskollärare samla ihop examensbevis och tjänstgöringsintyg och ansöka via Skolverkets webb.
- Vi vet att många är ivriga och vill ställa frågor av personlig karaktär redan idag, men vi kan tyvärr inte besvara några frågor innan vi har ansökningarna framför oss, säger Pia-Lotta Sahlström.
Fram till dess att Skolverket kan ta emot ansökningar kommer Skolverkets frågor och svar om lärarlegitimation på webbplatsen kontinuerligt att fyllas på.

Levande dokument

Legitimationen kommer att vara gratis för de förskollärare och lärare som idag är behöriga. För de lärare som tar sin examen efter juli 2011 kommer legitimationen att kosta pengar. Hur mycket är dock inte fastställt i dagsläget. För de lärare som vidareutbildar sig kommer lärarlegitimationen att kunna uppgraderas.
- Lärarlegitimationen kommer alltid att vara ett levande dokument, säger Pia-Lotta Sahlström.

Introduktion rektorns ansvar

Behörighetsförordningen innehåller även vissa bestämmelser om introduktionsåret. Bland annat att rektorn eller förskolechefen ansvarar för att det finns en plan för introduktionsperioden och att ansökan om lärarlegitimation inte får skickas in senare än sex månader efter avslutad introduktionsperiod.
- Skolverket arbetar nu med att ta fram ett allmänt råd om introduktionsperioden, som kan vägleda både mentorer och rektorer, säger Pia-Lotta Sahlström.
Text: Auri Andersson
Foto: Lena Granefelt

Lärarlegitimation

För att bli legitimerad lärare krävs en lärarexamen samt behörighet i de ämnen man undervisar i.
De skärpta behörighetskraven och lärarlegitimation i förskola och skola ska träda ikraft 2011, med en övergångsperiod fram till 2015.
Regeringens förordning om lärarlegitimation finns att läsa på Skolverkets sidor om lärarlegitimation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar