torsdag 7 april 2011

POPULÄR I SKOLAN - EN HÄLSOFRÄMJANDE STATUSROLL

Populär i skolan blir friskare som vuxenPopulär i skolan - då blir man frisk och välmående som vuxen. 
Men för den som är mobbad och utanför ökar risken för hälsoproblem.
Det visar en ny, stor studie.

Ylva Almquist, doktorand vid Centrum för forskning kring ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet, har gått igenom gammal forskning på 14 000 svenska barn, och hittat ett tydligt samband.
- Ju lägre status ett barn har i sin klass i skolan, desto större är risken att han eller hon drabbas av hälsoproblem som vuxen, säger hon till Dagens Nyheter.
Barnen är födda 1953 och när de var 12-13 år gamla lät man dem svara på vilken av sina klasskamrater de helst ville jobba ihop med. Sedan delades de in i grupper efter hur många röster de fått.

Ångest och depression

De som fick flest var de populära och sociala med hög status. De med minst röster var blygare, lite utanför och i vissa fall mobbade.
Nu, när barnen har blivit vuxna, har Ylva Almquist undersökt deras hälsa.
- De minst populära barnen hade fem till nio gånger högre risk att få hjärtsjukdom och tre, fyra gånger högre risk att drabbas av diabetes när de blev äldre, än de populära barnen, säger hon till DN.
De led också oftare av psykisk hälsa som ångest och depression, och fler hade försökt begå självmord. Ett större antal hade också drog- eller alkoholproblem.

Statushierarki

Det är känt sedan tidigare att social klass påverkar hälsa, men den nya studien visar att det inte bara är det som spelar in.
- Vi kan se att statushierarkin i skolklassen har en helt fristående effekt på hälsan. Barnen har ett samspel med varandra som påverkar deras hälsa på sikt, säger hon till DN.

Av Lisa Jannerling
res@expresse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar