tisdag 12 april 2011

KOLLA OM DIN CHEF ÄR PSYKOPAT!

Visst är jag som chef modig som bloggar om att vissa chefer har psykopatiska drag!

Är min chef psykopat?

Din chef är troligen inte psykopat. De flesta människor är inte psykopater. Detta gäller också chefer.

Bild på en 
trevlig chef
Din chef kan vara jobbig utan att för den skull vara en psykopat.
Psykopaten gör allt för att nå en maktposition. Detta medför att personer mer psykopatiska drag är överrepresenterade i chefs och ledarbefattningar.

Enligt vissa beräkningar är 2-4% av befolkningen psykopater. För personer i ledande ställning är den siffran högre.

Enligt viss litteratur kan siffran vara så hög som 5%. Dvs fem procent av alla chefer kan vara psykopater, kanske har du haft oturen att få en sådan till chef?

Test: Har din chef psykopatiska drag?

OBS! Det går inte att fylla i testet på denna blogg, men du kan ju alltid testa lite ändå! Lycka till. Känner mig personligen inte så orolig - men hur är det med din chef?

Detta test har designats för att mäta om din är psykopat.
  • Det innehåller 19 frågor
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.

Psykologistest

Upplever du att din chef tycker att han/hon är bättre än de andra på kontoret eller är avundsjuk eller ringaktar andras framgångar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef är väldigt självcentrerad och ofta framhåller sig själv som mycket bättre än andra?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Upplever du att din chef är opålitlig och bryter löften och manipulerar med sanningen för att rädda sitt eget skinn mot kundkontakter eller personalen?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej
Upplever att din chef sätt att leda verksamheten på ett sätt som gör att flera i personalen mår dåligt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du din chef kan svänga i humöret på en sekund på ett sätt som kan liknas vid en doktor Jekyll och mr Hyde?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har en mycket god verbal förmåga och kan vara otroligt charmig när han/hon vill när det gagnar hans/hennes syften?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har ett stort behov av att få sin vilja igenom och är beredd att agera både svekfullt och manipulativt för att få sin vilja igenom?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef vid flera tillfällen verkar sakna ånger och skuldkänslor och bara går vidare som inget hänt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej
Upplever du att din chef ljuger ofta om både stort och smått på sätt att som skulle kunna liknas vid som mytomani?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du otrygg med att prata med din chef på ett känslomässigt djup plan eller otrygg med att anförtro honom/ henne dina tankar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej
Upplever du att din chef helt verkar sakna förmåga att sätta sig in i andra människors känslor (empatistörning)annat är för sin egna intressens skull?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har en bristande respekt och inte bryr sig om lagar och förordningar på ett sätt som gränsöverskridande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej
Upplever du att din chef har en förmåga att utnyttja personalen på ett sätt på ett osunt sätt eller ta åt sig äran av vad andra gjort?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef kan uppvisa en bristande kontroll över sitt beteendet, tappa humöret eller bli arg plötsligt utan anledning?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef agerar kortsiktigt och saknar förmåga att planera långsiktig?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef inte tar ansvar för sina handlingar eller alltid skyller ifrån sig om något går snett?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef är omöjlig att resonera med och bara ser allt ur sitt eget perspektiv?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef ifråga är väldigt fixerad vid att ha makten och kontrollen i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din chef en återupprepad kriminalitet med olika typer av lagbrott bland de följande tio: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott. Grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

1 kommentar: