tisdag 5 april 2011

RINGSAMTAL

Ringsamtal

Från första dagen på skolan och framåt hålls dagligen något som vi kallar för ringsamtal. Det är helt enkelt en stund där en grupp elever och deras mentor har tid att prata om både stora och små frågor. Innehållet bestämmer gruppen tillsammans. På dessa möten diskuteras värderingar, etik, hur man bemöter varandra och man tar upp eventuella problem. Dessa gruppsamtal är oerhört viktiga för sammanhållningen och den sociala utvecklingen.

Vi ägnar mycket tid åt att samtala i ring. Detta är ett av våra absolut viktigaste framgångsfaktorer för att ha ett gott socialt klimat.
Att lära sig att samtala, lyssna och byta idéer är en viktig del i en individs utveckling. Vi försöker tidigt få eleverna att inse att de självklart är bedömda under dessa samtal. Här har man ju chansen att som elev visa upp att man kan reflektera, dra paralleller, associera, analysera och att uttrycka sina åsikter. Är man alert och "på" under ringsamtalen har man chansen att visa upp kriterier för måluppfyllelser i mängd. Dessutom lär man sig respektera andras åsikter och kan snappa upp en rad tankar som strömmar förbi i samtalsprocessen.

Samtalen har en mängd rubriker. Det kan handla om dagsaktuella händelser, varförfrågor, etik och moral aspekter, måldialoger, trivselfrågor, konfliktlösning, planeringar, utvärderingar, elevundringar, undersökningar med mera.

Att vi sitter i ring är en annan ytterst viktigt ingrediens. Det är så betydelsefullt att man ser varandra när man samtalar och att ögonkontakten och kroppsspråken syns.

Ibland lägger vi pedagoger beslag på en hel del av samtalstiden, men oftast är måluppsättningen att det är eleverna som skall prata så mycket det någonsin går.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar