lördag 30 april 2011

ALLT FÄRRE VILL BLI LÄRARE


Allt färre vill bli lärare

Aktuellt
Publicerad 19 april 2011 - 11:57
Uppdaterad 19 april 2011 - 20:13
Allt färre vill bli lärare. Det visar preliminära siffror från Högskoleverket som Aktuellt tagit del av.

Förändringarna till lärarutbildningen

Antalet sökande till lärarutbildningen 2010 och 2011 som förstahandsval.
Förändring i procent.
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm,
216/212, 2 procent
Göteborgs universitet, 1416/1328, 7 procent
Högskolan Dalarna, 391/620, -37 procent
Högskolan i Borås, 243/368, -34 procent
Högskolan i Gävle, 416/408, 2 procent
Högskolan i Halmstad, 336/270, 24 procent
Högskolan i Jönköping, 312/575, -46 procent
Högskolan i Skövde, 72/161, -55 procent
Högskolan Kristianstad, 366/602 , -39 procent
Högskolan Väst, 321/361, -11 procent
Karlstads universitet, 1054/1005, 5 procent
Konstfack, Stockholm, 69/57, 21 procent
Kungl. Tekniska högskolan, 62/47, 32 procent
Linköpings universitet, 940/968, -3 procent
Linnéuniversitetet, 1265/1251, 1 procent
Luleå tekniska universitet, 315/356, -12 procent
Malmö högskola, 1423/1533, -7 procent
Mittuniversitetet, 250/316, -21 procent
Mälardalens högskola, 264/440, -40 procent
Stockholms universitet, 902/1395, -35 procent
Södertörns högskola, 324/563, -42 procent (här har flera lärarutbildningar dock helt upphört).
Umeå universitet, 409/653, -37 procent
Uppsala universitet, 686/554, 24 procent
Örebro universitet, 349/557, -37 procent.
Högskoleverket/Aktuellt
Störst var minskningen vid högskolorna i Skövde, Jönköping och Södertörn där antalet sökande sjönk med hälften mellan 2010 och 2011.
Totalt tappade landets samtliga högskolor drygt 2.000 sökande till lärarutbildningarna, inklusive förskolelärare. Det är en minskning med 14 procent.
I fjol sökte nästan 14.700 personer lärarutbildningen som förstahandsval. Motsvarande siffran i år är 12.615.
Tappade 55 procent sökande
Av de 24 högskolor som bedriver och bedrev lärarutbildning i fjol och i år visar 15 högskolor på sjunkande siffror medan nio har fått ett ökande antal sökande.
Värst är tappet för högskolorna i Skövde, Jönköping och Södertörn där minskningen är 55, 46 respektive 42 procent.
På vissa inriktningar vid vissa högskolor är siffrorna rekordlåga.
Till exempel sökte bara en(!) person till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan, Samhällskunskap/Svenska på Mittuniversitetet. Det är en nedgång med 90 procent.
Sökande villrådiga
Enligt Anders Olofsson på Mittuniversitetet har de stora förändringarna i utbildningen gjort de sökande villrådiga.
-Varje högskola och universitet har ju fått söka om sina utbildningstillstånd, säger Olofsson, och det har skapat osäkerhet, säger Olofsson till SVT:s Mittnytt.
Förutom att sätta in annonser för att locka nya sökande så kommer Mittuniversitet att se över schemat för programmet så att studenter som läser olika inriktningar kan ha fler gemensamma lektioner.
-Vi måste se till att fylla klassrummen, säger Olofsson.
Anders Eliasson
anders.eliasson@svt.se
Researcher: Lotta Sima

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar