lördag 16 april 2011

KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FRIDA UTBILDNING

Fredagen den 15 april samlades vi på Fridaskolan i Uddevalla för att vidareförkovra oss i den nya läroplanen LGR 11. Idag pratade vi om pedagogiska treårsplaneringar i alla timplanens ämnen. Vi funderade runt de nya kursplanerna och hur vi på bästa sätt skall sjösätta dessa i skolan under inledningen av nästa läsår.
Det är alltid kul och lärorikt att träffa kollegor från de olika Fridaskolorna och ge varandra nya tankeprocesser. Idag satt vi ämnesvis och tankesmedjade ihop.
Den 9 maj tar vi oss an en ny fortbildningsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar