måndag 9 maj 2011

SVERIGES MEST ATTRAKTIVA UTBILDNINGSVÄGAR

Hela listan: Sveriges mest attraktiva utbildningar


Här är landets mest populära utbildningar. Sökandetryck anger hur många som sökt varje utbildningsplats. Ju högre siffra desto svårare att komma in.


                                Sökande       Antagna      Sökandetryck
Apotekare                    167               105                1,6

Arbetsterapeut              550               320                1,7
Barnmorska                  708               190                 3,7
Basår                          1.596              944                 1,7
Biomed.analytiker           76                 41                  1,9
Civilekonom                 1.523               325                  4,7
Civilingenjör                  45                   27                   1,7
Dietist                            507               65                   7,8
Folkhögskollärare            39                 21                   1,9
Högskoleingenjör            209               155                  1,3
Jurist                             3.348             800                 4,2
Kandidat,
övriga (exkl konst)          4.477             2.299                1,9
Kandidatexamen,
ekonom                         2.907              875                 3,3
Kandidatexamen,
systemvetare                   97                 90                   1,1
Logoped                         224                 69                    3,2
Läkare                           3.683               787                  4,7
Lärare                            5.047              3.223               1,6
Magister,
övriga (exkl konst)            1.072              155                 6,9
Magisterexamen,
ekonom                            143                53                   2,7
Magisterexamen,
systemvetare                     84                 5                   16,8
Master,
övriga (exkl konst)              685               346                    2
Masterexamen,
ekonom                              75                39                    1,9
Masterexamen,
systemvetare                      58                2                       29
Psykolog                           3.307            283                   11,7
Receptarie                          30               40                       0,8
Röntgensjuksköterska         106             45                       2,4
Sjukgymnast                      1.837           391                     4,7
Sjuksköterska                     7.429         2.803                   2,7
Socionom                           3.513          1.252                  2,8
Specialistsjuksköterska       1.880            694                    2,7
Speciallärare                          40              20                       2
Specialpedagog                     146             55                       2,7
Tandläkare                             462            130                       3,6
Övriga program                      1.481           731                         2

Källa: Högskoleverket. Antagning vårterminen 2011.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar