söndag 29 maj 2011

SKOLINSPEKTIONEN VISAR MUSKLERNA

Skolinspektionen tvekar inte att ta till sanktioner


Skolinspektionen tänker inte tveka att straffa skolor som inte håller måttet.
 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver generaldirektör Ann-Marie Begler och inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg:
”Vi kommer inte att vifta med sanktioner det första vi gör. Men vi tvekar inte att använda dem om huvudmännen trots våra påpekanden inte tar situationen på fullaste allvar och vidtar de åtgärder som behövs.”

Från om med den 1 juli i år har Skolinspektionen förändrade uppgifter och kan då ingripa mot skolhuvudmän som inte lever upp till statens krav. Bland annat kan Skolinspektionen sätta in sanktioner som vitesföreläggande, tillfälligt verksamhetsförbud och återkallelse av godkännande för friskolor om verksamheterna inte sköts.
I debattartikeln framhåller Skolinspektionen att kommunföreträdare, rektorer eller lärare som skyller dåliga resultat i skolan på andra omständigheter än skolan, som till exempel elevernas föräldrar, ”misstagit sig om vilken uppgift och vilket ansvar de själva har. Uppgiften är att anpassa skolans verksamhet till att alla barn faktiskt får möjlighet att klara godkänt.” Och Skolinspektionen kommer inte att tveka med att sätta in sanktioner mot de skolor som inte lever upp till kraven.
”Vi kommer inte att vifta med sanktioner det första vi gör. Men vi tvekar inte att använda dem om huvudmännen trots våra påpekanden inte tar situationen på fullaste allvar och vidtar de åtgärder som behövs.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar