fredag 13 maj 2011

SKOLK SKA SYNAS I BETYGET

Skolk i terminsbetygen till hösten

I Sverige skolkas det mer än i många andra jämförbara länder. Det konstaterade utbildningsminister Jan Björklund under onsdagens presentation av förslaget om skolk på betygen. Han konstaterade också att skolk är ett riskbeteende som i förlängningen riskerar att leda till ett utanförskap med kriminalitet och missbruk, enligt Björklund.
Han poängterade också vikten av att uppmärksamma problematiken med skolk i tidig ålder, att föräldrar eller vårdnadshavare får reda på att barnet skolkar.
- Vid sju års ålder vågar jag påstå att det inte finns ett barn som skolkar utan det är ett beteende som utvecklas successivt. Därför är det så viktigt att få bukt med ströskolket som lätt kan leda till en utökning av frånvaron om ingen sätter tydliga gränser.

Utbildningsministern tror dock att skolk i terminsbetyget kommer att få liten eller ingen effekt alls på den mindre grupp av elever som under en längre tid valt att strunta i sina studier helt.
- Då krävs socialt stöd och en rad andra åtgärder för att komma åt problemet.
Skolket på samtliga terminsbetyg i gymnasiet kommer, om förslaget går igenom, att införas under höstterminen 2011. För högstadiet och årskurs sex införs det från och med hösten 2012.
- Kunskapsnivån i Sverige har sjunkit och en förklaring är skolket i skolorna. Är man i skolan så lär sig mer, det säger sig självt, sa utbildningsministern.
Rikard Hellqvist    www.skolvarlden.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar