lördag 14 maj 2011

JÄMSTÄLLHET - EN ORGANISATIONSFRÅGA


Tänk strukturellt jämställdhet i skolan är en organisationsfråga. Det är Mia Heikkila från DEJA och Carina Cannertoft från Preventionscentrum eniga om. De föreläste på en gala som projektet Hållbar jämställdhet hade anordnat.

Goda studieresultat är omanligt?
Först ut var Mia Heikkila, utredningssekreterare för DEJA – delegationen för jämställdhet i skolan. De arbetar bland annat med att samla information om elevers kunskaper och belysa attityder i skolan.
Heikkilas föreläsning handlade främst om pojkars situation i grundskolan, med utgångspunkten att pojkars resultat i skolan sjunker. Hon framhöll attityd och trygghet som viktiga faktorer i sammanhanget. Många pojkar känner nämligen att bra studieresultat ger dem dålig social status. Det beror enligt DEJA:s undersökning på att pluggande ofta ses som något kvinnligt. Heikkila väckte frågan:
Vad ger skolan våra pojkar för roller egentligen?

Fler flickor mår dåligt

Nästa föreläsning hölls av Carina Cannertoft från Preventionscentrum Stockholm. Hon berättade om resultat från den senaste så kallade Stockholmsenkäten, som samlar information om bland annat brottslighet, droger, mobbning och riskfaktorer i årskurs 9 och 2 på gymnasiet.

Cannertofts föreläsning handlade främst om att fler flickor än pojkar mår dåligt. Fler flickor har ofta huvudvärk, känner sig otillräckliga, vill ändra på sig själva och så vidare. Hon fick frågan vad som oroar henne mest och svarade:
Att det är så orättvist, att fler flickor än pojkar mår dåligt. Gång på gång konstaterar vi detta och ändå sker ingen förändring. Hon avslutade med att konstatera att man måste söka mer kunskap om varför så många flickor mår dåligt.

Jämställdhet är ett samarbete

Heikkila och Cannertoft tycks vara överens om att olika skolor och verksamheter behöver samarbeta för att hantera jämställdhetsfrågor i skolan:
Det är en organisationsfråga, sade Heikkila.
Tänk i struktur, lägg inte över det på en enskild elev, sade Cannertoft.
Båda underströk också att det är viktigt med en trygg skolmiljö. Detta, menade de, är ett sätt att höja elevernas välmående och i sin förlängning deras skolresultat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar