måndag 28 mars 2011

STOLT ÖVER PERSONALEN

Vad vore Fridaskolan Trollhättan utan sin personal? Måste uttrycka min absoluta respekt för den kompetens och den professionalitet som finns i huset. Den sammanlagda erfarenheten och graden av medmänsklighet är gigantisk.
Vi bryr oss om varandra och bemöter arbetskamrater med vänlighet och tacksamhet. De allra flesta är rekryterade tack vare att någon i vår organisation har känt personen från tidigare arbetsplatser eller att man känner personen privat. En ofta mycket lyckad ingång.
Under rekryteringsfasen pratar vi mycket om skolans riktlinjer och vad de innebär. På detta sätt får den tilltänkte medarbetaren chansen att själv känna om sättet att bedriva skola kan kännas aptitligt.

Ett av mina stora favoritord är SAMSKAPA. Allt man gör i en grupp av individer samskapar man. Man samskapar stämningen, framgångarna, misslyckanden, glädjen, idéerna, atmosfären, kamratskapen.
En persons välmående och kunnighet är helt beroende på hur övriga i gruppen agerar och stöttar. Man kan aldrig vara optimalt framgångsrik eller mindre framgångsrik på egen hand. Är det något som Fridaskolan har lärt mig så är det betydelsen av VI. Mitt eget JAG har minskat på ett tydligt vis och jag inser idag hur nödvändigt det är att omge sig av kompetenta arbetskamrater som gör min arbetssituation mer lättarbetad och framförallt trivsam. Det är med andra ord gruppens styrkor eller icke styrkor som genererar framgång eller icke framgång hos både individerna och gruppen som helhet. På Fridaskolan är det alltid VI - aldrig JAG. Det är VI som lyckas med en elevgrupp - aldrig JAG. På samma sätt behöver man aldrig känna sig ensam när det strular eller " hettar till " av någopn anledning.

Vill avslutningsvis repetera vad som står i rubriken - jag är så stolt över oss anställda på skolan. Lita på mig - det är inga chefsfloskler!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar