onsdag 30 mars 2011

SKOLINSPEKTIONEN SATSAR PÅ LEKTIONSGRANSKNINGAR

Fler inspektörer i klassrummen


Svenska lärare kan se fram emot fler besök i klassrummen. Skolinspektionen planerar framöver att använda sig mer av lektionsgranskningar.
– Jag tror att lärarna ser fram emot att vi kommer, de vill ha en utvärdering av sig själva. Det är i alla fall min känsla, säger Roland Fallström, projektledare på Skolinspektionen.
I en granskning av engelskundervisningen i årskurserna fem och nio har inspektörer suttit med på totalt 117 lektioner på 30 skolor på olika håll i landet. Utvärderingen har skett av Skolinspektionen tillsammans med det holländska konsultföretaget Cito, som vann myndighetens upphandling.
Det är första gången Skolinspektionen tar utomstående hjälp på detta sätt. Cito har tidigare arbetat med Pisa-mätningarna.
Roland Fallström menar att lektionsgranskningarna har fungerat väl, trots att de holländska konsulterna inte talar svenska.
– Det var därför vi valde engelska som granskningsämne, säger han.
Fallström eller en kollega från Skolinspektionen satt med på samtliga lektionsbesök.
– Det pratas mycket engelska på lektionerna. När det talades svenska och var viktiga saker som sades, så fanns ju jag eller min kollega med. Så det har fungerat bra, lärarna använder engelska i hög utsträckning. Skolinspektionen har aviserat att det kommer att bli vanligare att följa undervisningen som en del i kvalitets- och ämnesgranskningar.

"Väl mottagna"

Roland Fallström säger att han inte upplevt oro från enskilda lärare att de ska känna sig utpekade.
– Nej, inte alls. Vi har blivit väldigt väl mottagna av alla lärare, de har välkomnat oss. I alla kvalitetsgranskningar och regelbunden tillsyn som görs blir vi väl mottagna av rektorer, lärare och elever på skolorna.
Resultatet av granskningen visar att engelskundervisningen anses fungera något bättre för femteklassarna än för niondeklassarna.
– Den språkliga ingången är bra, det är en trygg lärandemiljö. Det vi har saknat är ett tydliggörande av målen för eleverna och även att reflektera kring lärandet under lektionerna. När man ger feedback säger man ofta ”det här gjorde du bra” men eleverna får inte den konstruktiva feedbacken om hur ska de kunna förbättra sig? Det skulle man kunna jobba mer med, säger Roland Fallström.
Undervisningstiden anses ha kunnat utnyttjas mer effektivt vid hälften av lektionerna för femmorna och en tredjedel av niornas lektioner.
– Det går en hel del spilltid, det är pennor som saknas och så vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar