tisdag 8 november 2011

VAD LÄRAREN GÖR ÄR ALLRA MEST BETYDELSEFULLT

Vad läraren gör är viktigast


Undervisningsmetoderna är det som betyder mest för hur mycket en elev lär sig. Det visar den största forskningsstudien någonsin om lärande.
Det är inte läraren i sig, utan lärarens metoder, som avgör hur mycket eleverna lär sig.
– Vi borde vara mer nyanserade när vi säger att lärare gör skillnad. Forskning visar att effektiva lärare kan ge eleverna upp till fyra gånger större lärandevinster än andra lärare, säger Jan Håkansson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö.

Han har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, översatt och sammanfattat studien om vad som påverkar elevers studieresultat.
John Hattie, professor i utbildningsforskning på Nya Zeeland, har sammanställt resultaten av över 50 000 forskningsrapporter på över 80 miljoner elever, och sedan har olika åtgärder graderats på en skala.
– Vi vill ha bättre resultat i skolan. Vi vill finna vägar till att kommunerna kan förbättra saker. Det här kan användas i diskussioner om vad det är man vill satsa på i skolan, sade Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL när rapporten presenterades.
Så vad kan en effektiv lärare göra?
– Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och kontinuerliga avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden, säger Jan Håkansson.
Regeringen har satsat pengar de senaste åren på vidareutbildning av lärare. Men att öka ämneskunskapen hos lärarna ger små vinster för eleverna. Snarare är det undervisningsformerna det borde sättas fokus på, enligt Jan Håkansson.
Den allra effektivaste vidareutbildningen, visar Hattie, är helt enkelt att videofilma lärares lektioner så att de efteråt får se på sig själva och förbättra undervisningen utifrån det.
http://fencenpers.files.wordpress.com/2011/05/johnhattie.jpg
Källa: www.svd.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar