lördag 12 november 2011

SAMR - VAD ÄR NU DETTA?

SAMR är en förkortning som sammanfattar en fyra stegs modell för att titta på och förstå användning av teknik i lärandet.


Bild hämtad med medgivande från Dr Ruben R. Puentedura

De fyra stegen innebär:

Substitut: Datorn är substitut för annat teknisk verktyg. Datorn skapar en betydande förändring av verkan men inte av resultatet. Exempel man skriver en text med hjälp av datorn men undervisningen har inte förändrats.

Augmentation: datorn ersätter en annan teknisk verktyg, med betydande funktionalitet ökar.
Exempel man använder sig av stavningsprogram och grammatikprogram. Texten utvecklas men det är bara en liten förändring har skett i förhållandet till undervisningen.

Ändring: Datorn gör det möjligt att förändra stora delar av en uppgift som skall utföras.
Exempel den skrivna texten kan nu delas med andra och bearbetas och utvecklas. Ett annat tänkande sker kring texten.

Omdefiniering: Datorn kan skapa nya uppgifter som är otänkbara utan en dator.
Undervisningen sker på ett nytt sätt, man kan dela med sig och ta till sig information på helt nya sätt.
Detta är en modell som ska hjälpa lärare att se vad de kan göra för att få ut så mycket som möjligt av användandet av datorn i undervisningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar