onsdag 29 juni 2011

VA??? KAN MAN LÄRA SIG SAKER UTANFÖR SKOLAN?

Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

Det konstaterar Susanne Kjällander i sin avhandling “Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom” - där hon undersökt elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser.
Varför blev du intresserad av ämnet?
- När jag tidigare jobbade som lärare fascinerades jag över hur spännande mina elever tyckte att det var att jobba med datorn. Men det blev alltid lite kaosartat och de verkade inte ta uppgiften på allvar. Trots detta lyckades de alltid presentera arbeten av betydligt högre kvalitet än jag någonsin vågat hoppas på och då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det var möjligt.
Vad handlar avhandlingen om?
- Den handlar om elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser, såsom dator och digitalkamera. Jag säger elever, men egentligen omfattar studien förskoleklassbarn, grundskolelever och gymnasieungdomar. Under tre år filmade jag hundratals elever och lärare i fem skolor som alla låg i framkant avseende IKT-arbete.
Vilka är de viktigaste resultaten?
- Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte bara kommunicerar med språket utan – egentligen ännu mer – med gester, bilder, layout, ljud och ansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar upp med just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar. Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälps åt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressant är också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallella lärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar det som eleverna ”ska” jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren. Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitala gränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.
Vad överraskade dig?
- Just att eleverna gör och lär sig så mycket i den digitala lärmiljön som lärarna aldrig får ta del av. En annan överraskning handlar om hur lärarna så skickligt omformar ramarna för arbetsområdet för att kunna inkludera de oväntade kunskaperna som eleverna presenterar.
Vem har nytta av dina resultat?
- De flesta lärare och beslutsfattare som på något sätt har en koppling till IKT i skolan kan lära sig något matnyttigt från resultaten. Avhandlingen avslutas med en diskussion om de didaktiska utmaningar som skolan står inför när lärandet till stor del pågår online. Detta kan många ha nytta av att läsa, särskilt i år när så många kommuner satsar på att införa en dator per elev.
Susanne Kjällander

Född 1976
i Nyköping
(flicknamn Engström)

Disputerade
2011-04-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom
Källa: www.skolporten.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar