tisdag 28 juni 2011

LÄXOR

Läxa eller hemläxa syftar oftast på skoluppgifter som eleverna arbetar med hemma. Syftet med läxor är vanligen att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i skolan samt att öva förmågan till självständigt arbete.

Många menar att läxor är bra, dels för att man hinner med mer och för att skapa intresse för studier och förbereda inför universitet.
Skolan kallas ofta för barnens arbete och på senare år har några föräldrar och lärare riktat kritik mot läxorna med argument som: Varför skall barnen ta hem sitt 'jobb' (det vill säga skolan) när många som arbetar inte gör det?. Även från politiskt håll hörs röster mot hemläxorna.

Läxförespråkarna menar att skolan vanligen slutar tidigt på dagen för att bereda plats för bland annat läxläsning. I många ämnen har eleverna undervisning endast en gång per vecka och utan återkoppling i form av läxläsning hinner mycket glömmas bort.

En förutsättning för att uppnå goda resultat med läxläsningen är också tillgången av läxhjälp för eleverna. En del barn har i det närmaste obegränsad tillgång till hjälp hemma medan andra saknar det helt. Vänsterpartiet och Lars Ohly har under flera års tid förespråkat för att läxorna ska göras i skolan, just på grund av att alla elever av olika anledningar inte har möjlighet att få läxhjälp i hemmet.

Egentligen är det frivilligt om en skola ska ge ut läxor, eftersom det inte står om det i skollagen. Vissa friskolor, som har montessoripedagogik väljer att strunta i att ha läxor och låter istället eleverna att ha eget arbete stora delar av skoltiden. I de skolorna får eleverna flexibla arbeten hemma och i skolan.

Källa: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar