onsdag 8 juni 2011

FROM A FACT - BASED SCHOOL TO A SKILLED - BASED SYSTEM


Skolor i Sverige har kommit olika långt i arbetet med att implementera
LGR11. Vissa skolor har knappt börjat och kanske är det på dessa skolor
förändringen som krävs är störst. Våra nya styrdokument för grundskolan
är tydliga med att syftet med vår undervisning är att ge eleverna

möjlighet att utveckla förmågor. ALLA mål i ALLA ämnen handlar om att
utveckla förmågor. Det finns också ett centralt innehåll i varje ämne

MEN det centrala innehållet är i sig inte något mål. Det centrala
innehållet pekar ut vad vi ska arbeta med i skolan för att ge eleverna
möjlighet att nå målen som finns uttryckta i syftestexten. Den här
kopplingen blir tydlig om man läser kunskapskraven i ämnena. Det som
ska bedömas är inte om eleverna "kan" det centrala innehållet utan om
de har utvecklat förmågan att använda det centrala innehållet i sina
analyser, i sin kommunikation, för att ta ställning osv.

På Steve Bells webbsida finns en avdelning som heter "What is Storyline" där Steve i
en animation går igenom hur skolan bör förändras. Där sägs bland annat
"Curriculum designers realise that we must move from a fact-based
education system to a skill-based system" Texten är inte ny men det är
intressant att studera utifrån våra nya styrdokument. En förmåga som vi
ska bedöma är t.ex. elevens förmåga att ställa frågor. Vilka
undervisningsmetoder och arbetssätt har vi att ta till som verkligen
ger eleverna förutsättningar att utveckla den förmågan?

http://www.storyline-scotland.com/whatisstoryline.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar