lördag 4 juni 2011

NY GENERALDIREKTÖR SKOLVERKET

Att gå till världens bästa jobb

- Jag är otroligt stolt och glad över att jag har fått det här fina jobbet, säger Anna Ekström som nyligen utsetts till ny generaldirektör för Skolverket. I sin nya roll vill Anna utveckla kvaliteten och förbättra resultaten i skolan och hon betonar också hur viktigt det är med utvärdering.
Anna Ekström, ny generaldirektör för Skolverket 
Anna Ekström, ny generaldirektör för Skolverket

Regeringen utsåg Anna Ekström till generaldirektör för Statens Skolverk (Skolverket) den 31 mars 2011. Anna är idag ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) och tillträder sin nya tjänst den 23 maj. Vi har ställt ett par frågor till Anna i en intervju och hon svarar så här.

Vilken blir din största utmaning som generaldirektör för Skolverket?

- En skola med hög kvalitet, som ger bättre resultat och som är likvärdig är avgörande för Sveriges framtid. Jag vill arbeta för att utveckla kvaliteten och förbättra resultaten i den svenska skolan. Därför ser jag fram mot att leda Skolverket med dess breda och omfattande uppdrag, säger Anna.
Hon åberopar också utbildningsminister Jan Björklund som betonar att generaldirektörsuppdraget handlar om att, i en tid av stora förändringar inom svensk skola, implementera reformer.

Dina företrädare på Skolverket har haft en tung akademisk bakgrund och varit män. Vad tror du att du unikt kan tillföra Skolverket, som kvinna och med en bakgrund som ordförande för akademikerorganisationen respektive en gedigen bakgrund som utredare?

- Jag har inte doktorerat men jag har en gedigen akademisk bakgrund, har verkat som domstolsjurist, genomfört olika utredningsuppdrag, drivit idéburna organisationer och så tycker jag själv att jag är duktig på att få saker och ting gjorda med grund i forskning och utvärdering, svarar Anna.
Anna berättar också att hon är van att ta del av forskningsresultat och att hon är väldigt förtjust i utvärdering.
- Det är med stor glädje som jag snart tar över ansvaret att leda Skolverket, fortsätter Anna.

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet visar den internationella undersökningen PISA 2009. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Vad kan Skolverket göra för att lyfta svenska elevers resultat?

- Om jag hade svaren redan idag hade jag fått nobelpris (skratt). En av de större uppgifterna med det här uppdraget och som gör att jag är så intresserad av det här jobbet, är vad Skolverket kan göra för att förbättra kvaliteten, resultaten och likvärdigheten i svensk skola, berättar Anna.

Du har varit ordförande i regeringens delegationer för jämställdhet i förskolan respektive skolan. Vilken är din viktigaste erfarenhet därifrån som du bär med dig i din roll som generaldirektör på Skolverket?

- När det gäller jämställdheten ligger vi fortfarande efter. Sedan tidigt 60-tal har det skett stora förändringar i samhället. Också skolan har förändrats dramatiskt. Men när det gäller jämställdheten i skolan har väldigt lite hänt: pojkar lär sig fortfarande mindre än flickor, flickors upplevda psykiska ohälsa och utsatthet för t.ex. trakasserier är ett stort problem, valen i gymnasieskolan är lika könsbundna som förr. De facto har väldigt lite hänt, säger Anna.

Anna menar att vi vet mycket om jämställdhet men frågan är vad gör man för att komma längre? Vi har liten kunskap om vilka metoder som bör användas.
- Det är frustrerande att ha så lite svar att ge. Vi vet mycket om problemen men lite om hur vi skall åstadkomma förändringar, berättar Anna och betonar återigen att det är viktigt med gedigen utvärdering.

Vilken tror du är den största skillnaden att leda Saco respektive Skolverket?

- Det är en väldig skillnad att leda de två olika organisationerna, särskilt när det gäller verksamheternas styrning och finansiering. Skolverket är en statlig myndighet som verkar inom ett område som riksdag och regering bestämt och finansieras av statliga anslag, medan Saco är en medlemsorganisation som aktivt söker ett uppdrag och bekostas helt via medlemsavgifter, svarar Anna.
Anna berättar att hon känt ett stort ansvar av att hushålla med Sacos resurser. Effektivitet är även Annas ledord i det framtida uppdraget vid Skolverket. Hon tar också med sig de statliga ämbetsmannaidealen och de gamla dygderna integritet, öppenhet och rättssäkerhet.

Har du några särskilda ledaregenskaper som kommer att vara dig till nytta i ditt generaldirektörsuppdrag?

Anna svarar att hon är bra på att beskriva vad hon vill åstadkomma. Vidare är hennes styrka att driva och argumentera för en fråga. Hon vill få människor med sig.
- Jag är otroligt stolt och glad av att jag har fått det här fina jobbet. Jag går från världens bästa uppdrag till världens bästa jobb, avslutar Anna.

Om Anna Ekström

Anna Ekström är 51 år och jur. kand. Anna är idag ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Anna har tidigare bland annat varit statssekreterare i regeringskansliet, domstolsjurist och ordförande i regeringens delegationer för jämställdhet i skolan respektive förskolan. Hon är vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet. Anna är gift och har två barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar