tisdag 14 juni 2011

GUNNEBOSKOLAN I LUND HAR KOMMIT EN BIT PÅ VÄGEN INOM IT

Jonas Hällebrand, IKT-pedagog på Gunnesboskolan i Lund
Jonas Hällebrand, IKT-pedagog på Gunnesboskolan i Lund

Informationskompetens i fokus

Jonas Hällebrand, IKT-pedagog på Gunnesboskolan i Lund, presenterar på Skolforums ämnestorg för IT och lärande, hur hans skola arbetar för att utveckla elevernas informationskompetens. Det handlar om ett tätt samarbete mellan skolbibliotekarien och IKT-pedagogen, som utgår från elevernas förutsättningar och hjälper dem att hantera dagens informationsflöde.
Gunnesboskolan arbetar sedan sex år tillbaka med projektet Lära@lära, som gör eleverna medvetna om sitt lärande och hjälper dem ta större ansvar för sin egen utveckling. Det finns tydligt formulerade handlingsplaner och kunskapsmål för varje skolår, och här spelar den pedagogiska IT-användningen en central roll.
- Våra elever är digitala infödingar, säger Jonas Hällebrand. De är uppvuxna med Internet och uppfattar datorn, mobiltelefonen och digitala medier som fullkomligt självklart och naturligt. Men de behöver hjälp och vägledning för att lära sig dra nytta av alla möjligheterna på ett effektivt sätt. Detta är min och skolbibliotekariens huvuduppgift!

I år fyra, sju och nio satsar Gunnesboskolan särskilt mycket på att utveckla elevernas förmåga att söka information, både i bibliotekets katalog och på Internet. Det är särskilt viktigt att kunna värdera informationen kritiskt och att använda resurser som är trovärdiga och håller hög kvalitet.
- När vi arbetar med Internet, betonar vi att man inte bara ska kunna googla, söka på Internet, det vill säga de länksamlingar och databaser som inte är sökbara i Google. Länkskafferiet, Nationalencykopedin och Landguiden är tre bra exempel.

Eleverna måste naturligtvis också lära sig att analysera informationen och börja förstå bildens kraft och hur den kan manipuleras med datorns hjälp. Samtidigt är det nödvändigt att de lär sig att sammanställa och presentera sina egna tankar och idéer för andra. Numera är vi inte längre bara mediekonsumenter, utan också i allt högre grad producenter. Och detta måste eleverna börja lära sig att hantera, exempelvis genom att blogga.

Det är många som undrar hur vi har råd att arbeta på det här sättet, säger Jonas Hällebrand. Vi har hög datortäthet, och det kostar förstås en hel del. Men vi lyckas lösa ekvationen genom att undvika dubbelarbete och dra in på onödiga kostnader. Vårt digitaliserade samhälle ställer helt andra krav på kunskaper och färdigheter, och det här måste vi hjälpa eleverna att utveckla. Det är nog skolans allra viktigaste uppgift!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar