söndag 26 juni 2011

17 FRAMTIDSYRKEN

Framtiden ser ljus ut
- 17 yrken att satsa på

Kartläggning var framtidens jobb finns. Här är 17 yrken. Läget kan variera beroende på var i landet man bor. Här finns tips på vilka utbildningar och kunskaper som krävs.

1) Anläggningsarbetare
Lätt att få jobb om man är utbildad. Många går i pension, få utbildas och många väg- och järnvägsprojekt är planerade. Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera yrken. De arbetar också i kommunerna som beläggningsarbetare, mark­anläggningsarbetare, stensättare eller rörläggare. Utbildning finns på  på gymnasiet, sedan går man som lärling i 2,5 år. Man kan också lära sig jobbet som lärling och läsa på distans via Byggindustrins Yrkesnämnd.
Men krisen har gjort  att det är ont om lärlingsplatser.
Ett plus kan vara att kunna köra och reparera olika maskiner. Risk för säsongsarbetslöshet.

2) Badmästare Lätt att få jobb om några år. Yrket kommer att förändras och innehålla mer frisk- och hälsovård. Anläggningar med relaxavdelningar och serveringar ger andra behov av service.
Många anläggningar drivs på entreprenad, därför behövs kunskaper i ekonomi och eget företagande.

3) Brandman Utbildade brandmän kommer ha lätt att få jobb inom fem till tio år. Skälet är att många går i pension.

4) Barnskötare Ganska lätt att få jobb beroende på var i landet man bor. Men det är viktigt att ha utbildning och gärna vidareutbildning i till exempel teckenspråk eller har kunskap om barn med behov av särskilt stöd. Möjligheter finns även för barnskötare med inriktning på montessori och ur och skur. Kommunal tror att jobb kommer att finnas för dagbarnvårdare som har barnsköt-arutbildning.

5) Bussförare Brist gör det lätt att få jobb i storstäderna. Många går i pension de närmaste åren, personalomsättningen är stor och få utbildas. Samtidigt byggs kollektivtrafiken ut. Social kompetens är viktigt.

6) Djurskötare i lantbruk Lätt att få jobb om man arbetar med kor och grisar. Avbytare har lätt att få jobb. Datorisering och teknik ställer krav på utbildning. Det kan vara bra att ha Grönt kort, en diplomering som visar att man har kunskaper inom mjölk- och grisproduktion. Det blir fler jobb inom fem år, eftersom många går i pension. Inom tio år minskar jobben. Antal lediga jobb skiftar i landet.

7) Driftsmaskinist Rätt lätt att få jobb. En övergång till alternativa bränslen kan ge fler jobb. Vidareutbildning med inriktning på miljö och klimat är viktig. Utbildning kan finnas på Komvux/Yrkesvux eller inom KY/Yrkeshögskolan. Körkort är en merit. Kunskap om miljö och klimat är bra.

8) Elevassistenter Antalet lediga jobb varierar från ort till ort. Ofta är det lätt att få jobb i storstäderna. Det kan vara lättare att få jobb om man har kunskap om barn med behov av särskilt stöd.

9)  Fritidsledare Lätt att få jobb för utbildade fritidsledare i Stockholm de närmaste åren. Prognosen är att det om fem-tio år kommer att vara lätt att få jobb om man är utbildad barn- och fritidsledare och arbetar med barn och ungdomar. Det kan också vara lätt att få jobb om man har specialistkunskaper om barn med behov av särskilt stöd.

10 Fotterapeut/ Fotvårdsspecialist Lediga jobb finns i vissa delar av landet. Fler lediga jobb finns om några år. Många fotterapeuter är egna företagare, därför är det bra att kunna ekonomi.
Om man har flera kompetens­er kan det vara lättare att få jobb. Efterfrågan på kvalificerade massörer är stor, helst med kompletterande kompetens.

11) Kock Lätt att få jobb, både i dag och på sikt. Medelåldern i offentliga kök är hög, samtidigt finns en trend att kommuner och landsting vill satsa på att laga mat på plats. Utbildning är viktigt för att kunna laga mat från grunden, kunna näringslära och ha kunskap om näringsbehov hos yngre och äldre.

12) Renhållningsarbetare Jobb finns för chaufförer och maskinförare. Viktigt är att ha lastbilskörkort eller yrkesbevis som maskinförare. Kunskaper om klimat- och miljöfrågor är värdefull, och att kunna informera.

13) Städare Lätt att få jobb om man har utbildning. Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, utfärdar yrkesbevis om man gått en grundkurs. Certifikat för lokalvårdare utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB, efter test av kunskaper. Om man är städare är det viktigt att kunna flera sorters städning och kunna hantera olika sorters maskiner. Vidareutbildning är viktigt om man ska jobba kvar.

14) Maskinförare i lantbruk Hur mycket jobb det finns inom jordbruket beror på vilka politiska beslut som fattas. Troligt är att jordbruken blir allt större och att det därför kommer att finnas jobb för utbildade maskinförare. Det kan vara bra att ha Grönt kort, en diplomering som visar att man har kunskap­er inom växtodling.
Behörighet att använda bekämpningsmedel kan vara en merit.

15) VVS-montör Lätt att få jobb i hela landet. Enligt arbetsförmedlingen är det ett av de yrken där det är absolut störst brist på.
Fler nya jobb kommer men för få utbildas. Utbildning finns på gymnasiet och efter den går man som lärling. Man kan också göra hela utbildningen som lärling. Men i kristider kan det vara svårt med lärlingsplatser.
Även Arbetsförmedlingen har utbildning. Kunskap om klimat och miljö är viktigt.

16) Skötare Brist väntas de närmaste åren i Stockholm, Småland och Norrland. Men det blir svårt att få jobb i Södermanland och Östergötland. Vidareutbildning i psykiatri och socialpsykiatri är viktigt. Psykoterapi finns också.
Arbetsgivarna efterlyser kunskaper i omvårdnad, socialpedagogik, social färdighetsträning och rehabilitering.

17) Trädgårdsanläggare Lätt att få jobb som utbildad trädgårdsanläggare. Hur det blir på sikt är oklart. Skälet är att antalet jobb avgörs av hur mycket som byggs och vilka satsningar som görs på parker.

Källor: Arbetsförmedlingen, Kommunal, KY-Myndigheten, SCB, SKL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar