lördag 11 juni 2011

1/7 NY SKOLLAG - VAD GÄLLER FÖR VEM?

Skolan förändras Vad gäller för vem?

Lärare vid tavla
Den nya skollagen och de nya förordningarna kommer att börja gälla från och med 1 juli.Eftersom det nya och det gamla systemet i vissa fall kommer att överlappa varandra finns övergångsbestämmelser. Elin Brunell, jurist på Skolverket, hjälper till att reda ut vad som gäller för vem.

Vad innebär övergångsbestämmelser?

- Övergångsbestämmelser behövs ibland när två system under en period överlappar varandra. Bestämmelserna anger vad som ska gälla för de elever som redan påbörjat sin utbildning när det nya systemet införs.

Vad gäller för elever i de obligatoriska skolformerna?

- I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kommer alla elever utom de som till hösten börjar i årskurs 9, att gå enligt det nya systemet, med nya kursplaner och kunskapskrav. I de årskurser där eleverna får betyg kommer de att få betyg enligt den nya betygsskalan A-F, eller för grundsärskolan A-E.
- Elever som redan har fått betyg med betygsskalan G-MVG, alltså elever som till hösten kommer att gå i årskurs 9, kommer att fortsätta sin utbildning enligt de nuvarande kursplanerna, betygskriterierna och den nuvarande betygsskalan.

Vilka gymnasieelever kommer att studera i det nya systemet?

- De elever som börjar i gymnasieskolan till hösten kommer att gå i den nya gymnasieskolan, med nya nationella program, examensmål, ämnesplaner och kunskapskrav. De eleverna kommer att få betyg enligt betygsskalan A-F.
De elever som till hösten kommer att gå andra och tredje året fullföljer sin utbildning i det nuvarande systemet i de nationella program och med de programmål och kursplaner och betygskriterier som finns nu.

Vad gäller för gymnasiesärskolans elever?

- Elever som påbörjat sin utbildning i gymnasiesärskolan innan den 1 juli i år, alltså elever som till hösten börjar årskurs 2, 3 eller 4 ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller nu. För elever som börjar årskurs 1 i höst gäller de nya bestämmelserna.
- Gymnasiesärskolans program har hittills inte genomgått en så stor förändring som de i gymnasieskolan, men förslag på en ny gymnasiesärskola bereds för tillfället på regeringskansliet.

Vad gäller för förskolan?

- För förskolan finns inga övergångsbestämmelser, ändringar i läroplanen för förskolan börjar alltså gälla den 1 juli 2011.

Vad gäller för vuxenutbildning och Sfi ?

- De nya reglerna kommer att börja gälla i vuxenutbildningen den 1 juli 2012. Kurser och projektarbeten som har påbörjats, men inte avslutats före den 1 juli 2012 ska dock avslutas enligt de gamla reglerna.
Text: Auri Andersson
Bild: Thomas Henrikson
Källa: www.skolverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar