torsdag 27 januari 2011

TIDIGARE BETYG

Betyg från årskurs 6 i grundskolan 2012

Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen 2012. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.
Beslutet innebär i huvudsak att:
  • Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betygs sätts.
  • I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan.
  • Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar