onsdag 5 januari 2011

HUR MÅNGA KOMMER NI IHÅG? ALLA HAR DE PÅVERKAT SVENSK SKOLA!!!!

Sveriges utbildningsminister

Utbildningsminister är i Sverige beteckning på det statsråd som är chef för Utbildningsdepartementet. Utbildningsministers närmsta medarbetare är den politiskt tillsatta statssekreteraren. I egenskap av departementschef är utbildningsministern även chef över högskole- och forskningsministern som också är placerad vid Utbildningsdepartementet.
Utbildningsministerämbetet skapades i samband med departementalreformen 1840 och benämndes då ecklesiastikminister, eller formellt Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet. Den 1 januari 1968 bytte ämbetet namn till utbildningsminister. Den siste ecklesiastikministern och tillika förste utbildningsministern var Olof Palme. Befattningen var 2005-2006 ombildad till Utbildnings- och kulturminister.
Fredrik Ferdinand Carlson är den ecklesiastikminister som har innehaft ämbetet längst tid, 10 år och 115 dagar, och Thomas Östros (S) är den utbildningsminister som innehaft ämbetet längst tid, 6 år och 26 dagar, vilket är 26 dagar längre än Jan-Erik Wikström (FP). Jan Björklund (FP) är den förste utbildningsminister som har en biträdande minister med ansvar för forsknings- och högskolepolitik. Tidigare utbildningsministrar har själva varit ansvariga för dessa områden. Däremot har de ofta haft biträdande ministrar för skola och vuxenutbildning. Bengt Göransson var ursprungligen biträdande minister för skola och kulturpolitik (en fråga som på den tiden ingick i utbildningsdepartementets ansvarsområde).


Lista över Sveriges ecklesiastik- och utbildningsministrar samt andra statsråd i deras departement

Ecklesiastikministrar under 1800-talet

Ecklesiastikministrar under 1900-talet [redigera]

Utbildningsministrar under 1900-talet

Utbildningsministrar under 2000-talet

Biträdande utbildningsministrar

Konsultativa statsråd i Ecklesiastik- och Utbildningsdepartementet:
Statsråd i Utbildningsdepartementet:
[Dölj]
v  d  r

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar