tisdag 25 januari 2011

NY UNDERSÖKNING - UNGDOMARS ALLT SÄMRE KONDITION

Ungdomar får allt sämre kondition

Både tjejer och killar är i betydligt sämre fysisk form i dag än för tjugo år sedan, visar en ny svensk studie.
– Effekten visar sig på lång sikt. Många riskerar sjukdom som vuxna och för tidig död, säger idrottsforskaren Örjan Ekblom.
Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har testat konditionen hos 265 16-åringar från hela landet. Ungdomarna fick 2007 trampa på testcyklar medan forskarna mätte deras syreupptagningsförmåga.

Resultaten jämfördes sedan med en liknande undersökning som gjordes bland 16-åringar 1987.
– Vi kunde se att ungdomarna hade i snitt 10 procent sämre kondition jämfört med motsvarande grupp för 20 år sedan. Det gällde både killar och tjejer. Mycket talar för att det skulle se likadant ut om vi testade yngre barn, säger Örjan Ekblom, vars studie är publicerad i tidskriften Acta Paediatrica.
För att förstå skillnaden i de ungas ork då och nu jämför Örjan Ekblom med ett tolvminuterslopp där två 16-åringar tävlar mot varandra. Den ena har en kondition som motsvarar genomsnittet för år 1987 och den andra för 2007. Den senare 16-åringen skulle nästan komma ett helt varv, eller 400 meter, efter.
– Det är en stor skillnad i prestationsförmåga, säger Örjan Ekblom.
Tidigare studier har visat att ökningen av antalet överviktiga och feta barn och ungdomar stannade av runt år 2000.
De håller visserligen vikten, men får allt sämre kondition. Det är allvarligt eftersom dålig kondition kan vara ett större hot mot hälsan än övervikt.
Det är helt enkelt bättre att vara lite rund och ha bra flås än att vara smal och otränad.
– Dålig kondition har i många studier visat sig ha en tydligare koppling till sjukdom, främst hjärtkärlsjukdomar, än övervikt. Konditionen är ett mått på hur väl kroppen fungerar. Den som har en dålig kondis har nästan fördubblad risk att dö i förtid som vuxen.
Enligt Örjan Ekblom har den fysiska aktiviteten bland unga troligen förändrats sedan början av 1980-talet. Fram till omkring år 2000 fortsatte de att äta ungefär som tidigare, vilket ledde till att fler blev överviktiga.
Efter år 2000 äter de unga mer balanserat, men rör på sig allt mindre. Det har lett till att andelen överviktiga planat ut på en hög nivå. Samtidigt blir konditionen bara sämre.
Enligt Örjan Ekblom förändrades något i livsstilen under 1980-talet.
– Vi började sannolikt att titta mer på tv. Kanske förändrades idrottsrörelsen också. I dag finns knappt plats för barnens lekar utomhus längre. Hur ofta ser man barn laja på gatan i dag? Dessutom skjutsar vi barnen överallt. Jag är orolig för att normen sjunker för vad barnen förväntas klara av.
Tidigare studier har visat att övervikt är vanligare utanför storstäderna.
– Livsstilen skiljer sig uppenbarligen åt när det gäller både kost och fysisk aktivitet.
Örjan Ekblom menar att den bästa lösningen är att satsa på idrotten i skolan.
– Det är omöjligt att få barnen att plötsligt bli jätteaktiva på fritiden. Vi måste satsa på en mer hälsoinriktad skolidrott, där vi får barnen att tycka det är roligt att röra på sig. Då kanske de väljer att fortsätta vara aktiva när de blir äldreInga kommentarer:

Skicka en kommentar