söndag 4 december 2011

TANKAR KRING SKOLBIBLIOTEKET

Så tolkar Skolinspektionen nya regler för skolbibliotek

Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli i år. Den innebär att eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
Efter att ha gått igenom de nya bestämmelserna har Skolinspektionen formulerat tre krav på skolbibliotek. Skolinspektionen kommer att utgå från dessa krav i tillsynen av skolor:
  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt  avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar  böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
  4. http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/42588031.jpg
– Det är alltid svårt att veta hur man ska tolka bestämmelserna i en ny lag, därför känns det bra att kunna formulera dessa tydliga krav, så att skolorna vet hur vi tolkar de nya reglerna, säger Ingegärd Hilborn, juridiska expert på Skolinspektionen.
– Vi har även tagit fram ett informationsblad, där vi för ett djupare resonemang kring bestämmelserna. Det finns under vårt vägledande material här på webbplatsen.
Under hösten kommer Skolinspektionen att ta fram liknande informationsblad för fler områden som påverkas av den nya skollagen.

Källa: www.skolverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar