lördag 17 december 2011

KVARSITTNING - NJA..INTE KAN MAN VÄL STRAFFA MED NÅGOT SOM SKA VARA LUSYFYLLT!

Kvarsittning är en bestraffningsmetod som främst används i skolor. Den innebär att eleven som missköter sig blir tvungen att stanna kvar i skolan (vanligen klassrummet) då han eller hon inte har lektion. Kvarsittning förekommer i flera länder, exempelvis USA, Storbritannien och Sverige.

http://www.advokatlagerlofs.se/images/Startbild_v_xxs.jpg

Kvarsittning i Sverige 

År 2002 kom ett lagförslag på att slopa kvarsittningen i Sveriges skolor. Men sedan Jan Björklund tillträdde som skol- och utbildningsminister 2006 har han istället skärpt skollagen kring disciplinära åtgärder.
I svenska skollagen 2010/2011 står att lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt, högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller högst en timme innan undervisningen börjar. Kvarsittning får utdelas om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.

Källa: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar