torsdag 20 oktober 2011

SOV OCH LÄR DIG


Vi lär oss när vi sover

"Sov på saken" - det är ett uttryck som nu kan få en utvidgad betydelse.
Amerikanska forskare har nu kunnat visa att vi faktiskt lär oss saker i sömnen. Vissa av våra minnen förstärks väsentligt när vi sover.

Bland annat har forskarna låtit studenter träna på språkglosor. En grupp studenter fick träna på glosorna på morgonen och förhördes efter en vanlig dag. De andra studenterna fick träna i början av kvälllen och förhördes efter sex timmars sömn.
Båda grupperna utsattes för förhöret 12 timmar efter inlärningen, men studenterna som sovit sex timmar under denna 12-timmarsperiod hade lärt sig glosorna bättre.
- Det finns påtagliga bevis för att under sömnen så bearbetar din hjärna information utan att ditt medvetande är aktivt, och denna förmåga kan bidra till minnet i vaket tillstånd, säger Kimberly Fenn, docent i psykologi och den forskare som lett studien.
- Vi tror att det finns en särskild form av "sömn-minne", som skiljer sig från de traditionella minnesmekanismerna i hjärnan.
I studierna som forskarna nu genomfört har man undersökt drygt 250 människor och deras inlärning under sömn. Enligt studien får olika minnen väldigt olika effekter av sömn - vissa minnen förstärks dramatiskt och andra inte alls. Enligt Kimberley Fenn visade sig dock de allra flesta försökspersonerna få förbättringar av vissa minnen med hjälp av sömn.
Hon menar också att många studenter misstar sig när de hoppar över sömn för att råplugga till en tenta, eftersom sömnen snarare kan hjälpa studenterna att minnas kunskaperna till provet.
Den nya studien presenteras i oktobernumret av Journal of Experimental Psychology.

Källa: Sveriges Television

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar