onsdag 24 november 2010

NÅGRA TÄNKVÄRDA CITAT KRING SKOLAN

"Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan." – Ralph Waldo Emerson

 Alla har så bråttom med att undervisa att ingen hinner lära sig något. - Agnes Repplier

 Att undervisa är att lära två gånger. - Joseph Joubert

Om du vill lära dig någonting utan och innan, försök då att lära ut det till andra. - okänd

Det kvickhuvud tog inte fel som definierade bildning som det man har kvar när man har glömt allt man fick lära sig i skolan. - Albert Einstein (1879-1955)

Skolan är inte livet, och livet inrättar sig inte efter skolan. Det är skolan som ska inrätta sig efter livet. - Karen Blixen (1885-1962)

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. - Winston Churchill

När studenterna på Lärarhögskolan är färdigutbildade får de av skolan en pekpinne som avskedspresent. Tydligare bild än så kan inte ges av vad som förväntas av dem. Lärandet ska bestå av katederundervisning, pekpinne, disciplin, ett ensidigt mässande och proppande av fakta. - Lennart Fernström, rektor

Frågan hur vi vill att skolan ska vara är ytterst en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha skolan som faktaproppande fabrik för formande av lydiga medborgare? [...] Eller vill vi ha skolor där eleverna tillsammans med de vuxna utifrån nyfikenhet och barnens naturliga lust att lära får chansen att bli självständiga, kritiskt tänkande, ifrågasättande och ansvarstagande individer? Individer med tillräcklig kompetens och självförtroende för att själva söka fakta, förstå sig på sammanhang, dra slutsatser och skapa egna uppfattningar. Individer som känner empati och har kompetensen att samarbeta på ett demokratiskt sätt -
Lennart Fernström, rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar