tisdag 6 maj 2014

LÄRARBRIST I VISSA ÄMNEN

Det finns skriande brist på lärare i vissa ämnen, framförallt de naturvetenskapliga ämnena matematik och teknik samt i moderna språk. Samtidigt utbildas varje år nya lärare ut i arbetslöshet inom samhällsorienterande och humanistiska ämnen.
UNT.SE
KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar