fredag 9 maj 2014

DE SJU DÖDSSYNDERNA - FRÅGOR MAN BARA INTE KAN STÄLLA SOM ELEV

1. Vilket betyg får jag?
Man får inte betyg - man anstränger sig mer eller mindre mycket adderat med de förmågor man besitter och utvecklar tillsammans med ansträngningsgraden.

2. Får man bara en?
Vid till exempel glassutdelning beivras denna typ av frågeställning med en mycket arg blick!

3. Är du CP eller?
Ett helt oacceptabelt epitet som man nog skall överväga att ta i sin mun en gång till.

4. Räcker det här? Är jag klar nu?
Det kan du ju bara själv svara på - frågan behöver omformuleras till " Tycker jag att det räcker?! " är jag nöjd?"

5. Det var inte jag som började - jag bara gjorde samma sak som han gjorde.
Hmmm..hur börjar krig?

6. Är det här bra?
Frågan skall istället ställas till dig själv och blir följdaktligen " Är jag nöjd?"

7. Varför säger du till mig? - Det var inte bara jag
Var och en tar ansvar för sin handlingar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar