fredag 30 maj 2014

DE FYRA F:EN

Kan inte låta bli att gilla de fyra F: n trots att de inte är lika aktuella i den nya läroplanen!
FaktaFaktakunskaper är att kunna benämna olika saker och veta vad de heter. Det kan vara namn på djur, geografiska platser, fysiska fenomen, grammatiska begrepp och mycket annat.
FörståelseFörståelse handlar om att kunna greppa sammanhang och veta hur olika fakta förhåller sig till varandra. Det kan vara att förstå hur över- och underordnade begrepp hänger samman i system och kretslopp. Om fakta är kunskapens byggstenar, så är förståelse att kunna bygga tankemodeller och system för att förstå omvärlden.
FärdighetEn del kunskap är enklare att utföra än att beskriva. Att kunna cykla, såga en bräda eller göra en bild är exempel på färdigheter, som också skulle kunna ses som en praktisk form av förståelse.
FörtrogenhetFörtrogenhet är när man vet och känner igen något och kan se likheter och skillnader i förhållande till alla andra tidigare situationer man erfarit. Förtrogenhet kommer till uttryck i bedömningar och att kunna använda det man lärt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar