onsdag 26 februari 2014

VARFÖR FINNS DET FRITIDSHEM?

  1. Varför finns det fritidshem? - forskning.se

    www.forskning.se/.../fritidshem/.../varforfinnsdetfritidshem.5.2ac1d9f61...

    Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 6-12 år, som är öppen före och efter skoldagen, samt på skolloven när föräldrarna jobbar eller studerar.

    KÄLLA: www.forskning.se

    KLICKA PÅ LÅNKEN FÖR ATT LÄSA MER


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar