söndag 2 februari 2014

CURLING SOM RASTAKTIVITETET

Med lite snö på marken, med blå karamellfärg och med plastdunkar till hälften fyllda med vatten så kan man faktiskt spela curling på rasten!! Kul modell värre!Curling är en precisionssport som spelas på is med tunga stenar. Banan är minst 44,5 meter lång och cirka 4,5 meter bred och stenen får väga upp till 19,96 kilo. Sporten har utövare i omkring 40 länder, varav Kanada är det största, med omkring en miljon curlingaktiva. I Sverige finns cirka 5 000 registrerade curlingspelare.
Namnet "curling" härstammar från engelskan och betyder rotation. Ordet beskriver stenens väg över isen och säg ursprungligen komma från staden Stirling som många anser var sportens vagga redan på 1500-talet.
KÄLLA: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar